Kommentar

Folkpartiet ska inte lägga sig i avtalsrörelsen!

Folkpartiets förslag om att sänka ungdomslönerna har nått Sundbyberg och dök upp som en motion på veckans fullmäktigemöte. Vänsterpartiet yrkade givetvis avslag då vi anser att politiken ska hålla sig borta från avtalsrörelsen. Lönerna ska regleras i förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter, så även inom kommun och landsting. Politiken får inte försöka styra förhandlingarna på så sätt att förhandlingsinstrumentet urholkas.

Om vi värderar Folkpartiets förslag i praktiken så kommer det att leda till att anställda i kommunen upp till 25 år, ska leva på runt 12 000 kr/månad, före skatt. Netto blir det 8-9000 kr. Har man dessutom barn så blir detta ohållbart.

Men Folkpartiet nöjer sig inte med detta utan ger sig även på lönespridningen i kollektivavtalen. Ingångslönerna ska ligga kvar längre och den anställde ska inte kunna komma upp i full lön så snabbt.Vänsterpartiet menar att kommunen istället bör se till att man har ett lönesystem som premierar kompetens och att man samtidigt satsar på kompetensutveckling.

Poängen med sänkta löner skulle enligt Folkpartiet vara att fler ungdomar skulle få jobb. Men om det vore så enkelt att det är arbetskraftskostnaden som är huvudproblemet så borde detta redan vara löst – det är ju redan billigare att anställa en ungdom än en äldre.  Ungdomsarbetslösheten minskar dock inte ändå.

Dela den här sidan:

Kopiera länk