Möten

Rapport från medlemsmöte

stefandevylder

”Det här är ingen feel-goodföreläsning. Läget är oroväckande.” Så inledde Stefan de Vylder sin föreläsning om Eurokrisen.

Därefter berättade han om hur mönstret är tydligt: genom historien har länder som hamnar i ekonomisk kris inte kunnat återhämta sig fören de lämnat en fast växelkurs och därmed kunnat skriva ner värdet på sin valuta (devalvera). Euron har just den effekten att länder som Grekland och Spanien inte kan devalvera. Istället får de försöka sig på något som kallas intern devalvering, det vill säga åtstramning av offentlig sektor och sänkta löner.

Det finns många paralleller att dra till situationen i Europa före andra världskriget. Nationalistiska och fascistiska rörelser växer, medan de etablerade partierna står fast vid prestigeprojektet Euron och driver igenom kraftiga försämringar för folket. Stefan de Vylder berättar engagerat. Det som upprör honom mest är hur man skuldbelägger vanligt folk och målar upp dem som lata och arbetsovilliga. Det är helt enkelt inte sant att grekerna går i pension vid 40 år, vilket bland annat Anders Borg har sagt. I Spanien har varje ledigt jobb 400 sökande.  

– Att skuldbelägga arbetslösa i tider av massarbetslöshet är fullkomligt barockt! avslutar Stefan de Vylder.

Medlemsmötets beslut i korthet

Nomineringar till riksdags- och landstingslistan

Medlemsmötet fattade beslut om att nominera Veronica Kallander från Sundbyberg till riksdagen. Även Jens Holm och Lina Hjort blev nominerade.

Peter Laine och Kave Noori från Sundbyberg blev nominerade till landstinget, tillsammans med Peter Roth, Marit Strand Petersen, Josefin Castillo och Åsa Brunius.

Nu återstår för distriktets valberedning att ta fram förslag till riksdags- och landstingslista som sedan fastställs av medlemmarna på en valkonferens i februari.

Beslut inför kongressen

Partiföreningen tog beslut om att nominera Jesper Wiklund, Ina Franzén, Jessica Berlin, Sasan Kanani och Tobias Tengström till kongressombud. Man beslutade också att lämna in en kongressmotion som ifrågasätter kravet  att Sverige ska undantas från EU:s jordbruksstöd, vilket tas upp i partistyrelsens förslag till EU-uttalande.

Stöd till minnesfond

På mötet togs också beslut om att donera pengar till Abdirahim Hassans minnesfond. Abdirahim Hassan omkom tragiskt i Somalia när han var där på uppdrag av Vänsterns Internationella Forum.

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk