Möten

Ny styrelse vald på årsmötet

Tobias Tengström 160305Den 5 mars gick årsmötet av stapeln. Nästan 30 personer kom, varav flera nya nyfikna. Väldigt roligt!

Den nya styrelsen som valdes är: Tobias Tengström, ordförande (på bilden), Rebecca Mafredas, vice ordförande, Karin Bylund, kassör, Henrik Pedersen-Åmark, ledamot och Maria Lindenryd, ledamot. Till ersättare valdes Karin Högström och Christer Bengtsson.

Vi valde även nya representanter till några nämnder, som sedan formellt väljs på kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars:

Social- och arbetsmarknadsnämnden: ledamot Rebecca Mafredas och ersättare Fredrik Alvarado.

Förskolenämnden: ersättare Berit Axelsson.

Äldrenämnden: ersättare Kalle Pearsson.

Till nämndeman i Tingsrätten valdes Roya Asadpour.

Kommentarer är avstängda.