Blogg

Internationella Kvinnodagen 8 mars 2016

feminismVänsterpartiet Sundbyberg har inför den Internationella Kvinnodagen 8 mars tagit fram en rapport över jämställdheten i Sundbyberg. Vi tittar på jämställdheten inom olika områden, i politiken, i arbetslivet och i hemmet. Några av resultaten som sticker ut är:

– Det är stora brister i jämställdheten i bolagsstyrelserna. Här är Miljöpartiet sämst på representation.

– Även i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är männen överrepresenterade. Här är Sverigedemokraterna sämst i klassen.

– Inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor anställda i Sundbybergs stad har försvunnit!

– Andelen anmälda kvinnofridsbrott och misshandel mot kvinnor i Sundbyberg är betydligt högre än i andra kommuner.

Jesper Wiklund, kommunalråd för Vänsterpartiet i Sundbyberg, kommenterar:

-Att Sundbyberg sticker ut så mycket vad gäller anmälda misshandelsfall mot kvinnor och grov kvinnofridskränkning är djupt oroande. Här måste kommunen följa upp siffrorna och vidta åtgärder inte minst när det gäller det våldsförebyggande arbetet. Jag hoppas också att alla partier inför 2018 gjort sin hemläxa, ser till att männen står tillbaka och att kvinnor ges plats på sina listor.

Vänsterpartiet driver flera jämställdhetsfrågor på kommunal nivå. Dit hör t ex:

  • Gratis förskola för låginkomsttagare
  • Stöd till kvinnojouren
  • Förbättrat stöd till Stjärnjouren
  • Samarbete med Antidiskrimineringsbyrån
  • Plan för våldsförebyggande arbete
  • Plan för att utveckla arbetet mot våld i nära relationer samt
  • Rätt till heltid och tillsvidareanställning som norm i kommunen

För mer information, kontakta Jesper Wiklund, 0708 – 257692, [email protected].

Läs mer här i vår rapport Sundbyberg och jämställdheten – 8 mars 2016.

Här finns statistiskt underlag till rapporten 8 mars fördelning nämnder samt 8e mars Kolada med uppgifter från Kommun- och landstingsdatabasen.

Läs och dela 8-marsbloggen på samma tema här.

Kommentarer är avstängda.