Pressmeddelande

Funkisseger på Vänsterpartiets kongress

Veronica Kallander kongress 160506 3I dagarna pågår Vänsterpartiets kongress i Örebro. Sundbybergspolitikern Veronica Kallander, bördig från Halmstad, blev enligt valberedningens förslag vald till ordinarie ledamot i Vänsterpartiets partistyrelse. Det här är unikt. Veronica Kallander är den första personen i partistyrelsen med synligt normbrytande funktionalitet.

De som pläderade för Veronica Kallander lyfte hennes livslånga engagemang för medborgarrättsfrågor och för en välfärd för alla. Hon beskrevs också som ”En varm och vass feminist och socialist som håller funkisfanan högt”.

– Jag är fantastiskt glad över att ha fått kongressens förtroende att vara med och leda arbetet i Vänsterpartiet för ett socialistiskt, feministiskt samhälle på ekologisk grund, säger Veronica Kallander.

Kongressen biföll också en motion som Veronica Kallander står bakom om att ett tydligt funktionshinderperspektiv skall finnas med inom alla politikområden. Människor med normbrytande funktionalitet har idag som grupp sämre hälsa, högre arbetslöshet, är fattigare och stängs ut från viktiga delar av samhället på grund av bristande tillgänglighet och fördomar. Därför måste alla delar av samhället göras tillgängliga.

– Alla ska ha rätten att vara delaktiga i samhället, bli bemötta för den person de är, vara jämställda föräldrar, kunna utbilda sig, ha arbete och försörjning, kunna använda kollektivtrafik och ha en aktiv fritid. Det kommer jag kämpa järnet för, säger Veronica Kallander.

För mer information, kontakta Veronica Kallander via telefon 073-6564303 eller mail [email protected].

Sofia Kuno, politisk sekreterare Vänsterpartiet Sundbyberg

Kommentarer är avstängda.