sida

Kommunpolitiskt program 2010

SUNDBYBERG BEHÖVER MER VÄNSTERPOLITIK

Sundbyberg är idag en bra stad att bo i. Den som bor här har tillgång till de bästa kollektivtrafikförbindelserna i landet, bra skolor, ett stort utbud av kommunala hyresrätter, en äldreomsorg i utveckling och dessutom den unika kombinationen av storstad och småstad i ett.  För de allra flesta innebär detta att Sundbyberg är en stad man kan vara stolt över.

Sundbyberg är idag en bra stad att bo i. Den som bor här har tillgång till de bästa kollektivtrafikförbindelserna i landet, bra skolor, ett stort utbud av kommunala hyresrätter, en äldreomsorg i utveckling och dessutom den unika kombinationen av storstad och småstad i ett.  För de allra flesta innebär detta att Sundbyberg är en stad man kan vara stolt över.

Men Sundbyberg är ingen isolerad ö, fri från sociala problem och motsättningar. Här finns en tydlig bostadssegregation och ökande inkomstklyftor. I spåren av den kapitalistiska krisen och den växande arbetslösheten ser vi också hur den sociala utslagningen ökar i vår kommun. Med den moderatledda regeringens politik har konsekvenserna av krisen samtidigt blivit värre än nödvändigt och allt fler människor blir av med tryggheten. Detta är för oss i Vänsterpartiet oacceptabelt.

Vänsterpartiet är ett socialistiskt parti. Det som inspirerar och driver oss i det politiska arbetet är en vilja att avskaffa alla orättvisor oavsett om de beror på klass, kön, etnicitet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. För oss är det kommunpolitiska arbetet i Sundbyberg en kamp för social rättvisa.

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Det innebär att jämställdhet är ett prioriterat mål i vårt arbete. Det viktigaste i vår jämställdhetspolitik är en solidariskt finansierad gemensam välfärd, där barnomsorg, skola, äldreomsorg och sjukvård gör det möjligt för både kvinnor och män att växa upp, arbeta och försörja sig och sedan åldras på lika villkor.

Vänsterpartiet har mycket höga miljöpolitiska ambitioner. Sundbyberg är redan idag en av de mest klimatsmarta kommunerna i landet, men än återstår mycket arbete innan vi nått målet. Vi vill också bevara våra grönområden – Sundbybergs lungor.

Det behövs mer av jämställdhet, trygghet, solidaritet, miljömedvetenhet och social rättvisa i Sundbyberg. Kort sagtmer vänsterpolitik!


Vänsterpartiet i Sundbybergs kommunpolitiska program:

En bra start i livet
Våra minsta
Skolan
Ung idag
En stad för alla
Bostad åt alla
Vänstertrafik
Stadsplanering för alla
Ett arbetsliv för alla
En politik som skapar jobb
Staden som arbetsgivare
En plats för arbete
En andra chans
En stad som tar ansvar
Social trygghet
Våra äldre
En stad som får människor att växa
Kultur för alla
Idrott på lika villkor
Rösta på Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk