En stad för alla

Sundbyberg är en småstad i en storstadsregion. Här finns unikt goda kollektivtrafikförbindelser, ett starkt kommunalt bostadsbolag och närhet till både storstadspuls och natur. Men Sundbyberg är också en stad i snabb förändring. Vänsterpartiet vill skapa plats för fler sundbybergare, bygga fler hyresrätter och samtidigt värna kommunens attraktiva grönområden och skapa en mer tillgänglig stadsmiljö.

Sundbyberg är en småstad i en storstadsregion. Här finns unikt goda kollektivtrafikförbindelser, ett starkt kommunalt bostadsbolag och närhet till både storstadspuls och natur. Men Sundbyberg är också en stad i snabb förändring. Vänsterpartiet vill skapa plats för fler sundbybergare, bygga fler hyresrätter och samtidigt värna kommunens attraktiva grönområden och skapa en mer tillgänglig stadsmiljö.

Bostad åt alla!

För Vänsterpartiet i Sundbyberg är rätten till en egen bostad en av de absolut viktigaste politiska frågorna. Det stora utbudet av kommunala hyresrätter har under många år gjort det lättare för Sundbybergs unga att skaffa bostad, än för ungdomar i många andra kommuner i stockholmsområdet. De senaste årens iver att bilda bostadsrättsföreningar kommer garanterat att leda till att det blir svårare att kunna skaffa sin första bostad. Därför måste det byggas fler hyresrätter i Sundbyberg.

Vänsterpartiet har många argument emot att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. En av de allra viktigaste är att ombildningarna leder till en mer segregerad stad och gör det svårare för sundbybergare med lägre inkomster att få tag på lägenhet.

Behovet av renovering och upprustning av bostadshusen i Hallonbergen är stort. Den rödgröna majoriteten har under den gångna mandatperioden startat en process i Förvaltaren som ska leda till att Hallonbergen får ett rejält lyft. Detta är mycket efterlängtat och därför kommer vi se till att Hallonbergsborna får vara med i processen och utveckla sin egen stadsdel.

Vänstertrafik

Sundbyberg är den kommun i landet med minst antal bilar per person. I Sundbyberg finns fantastiskt goda förbindelser med kollektivtrafik. Här kan man ta sig runt med hjälp av buss, tunnelbana, pendeltåg och snart också med spårvagn.

Sundbyberg är den kommun i landet med minst antal bilar per person. I Sundbyberg finns fantastiskt goda förbindelser med kollektivtrafik. Här kan man ta sig runt med hjälp av buss, tunnelbana, pendeltåg och snart också med spårvagn.

De goda förbindelserna är en av Sundbybergs främsta styrkor. Därför är det för Vänsterpartiet mycket viktigt att Sundbyberg behåller sin position som en av landets bästa kollektivtrafikkommuner så att fler uppmuntras att välja bort bilen.

Vänsterpartiet vill att staden även satsar på cykeltrafik, tillgänglighet för alla, säkra vägar till och från skolan, och ser förstås fram emot spårvagnsbygget.

Med en rödgrön regering så kommer järnvägen genom Sundbyberg att förläggas i tunnel. Därmed så försvinner den barriär som har delat staden sedan dess tillkomst. Denna tunnelförläggning öppnar upp för mötesplatser, byggnation, parker och ett mer tillgängligt centrum.

En hållbar utveckling

Sundbybergarna kommer idag på tredje plats i landet när det gäller låga koldioxidutsläpp. Detta beror delvis på att vi inte har några tyngre industrier i Sundbyberg, men också på att vi är flitiga resenärer i kollektivtrafiken.

Vänsterpartiet har tillsammans med de rödgröna samarbetspartierna satt upp mycket höga ambitioner för kommunens miljöarbete. En av de mest prioriterade frågorna är att sänka energianvändningen med en tredjedel under de kommande tio åren. Detta har majoriteten redan påbörjat.

Men det är inte bara viktigt att få ner energiförbrukningen. Det är också viktigt vilken typ av energi som förbrukas. Vänsterpartiet stödjer därför helhjärtat investeringen i ett bioeldat kraftvärmeverk för grön el och värme.

De borgerliga partierna har försökt utmåla det nya kraftverket som ett hot mot Igelbäckens naturreservat i Kymlinge. Men så är det inte! Kraftverket kommer att byggas i kommunens norra hörn precis invid Kista trafikplats, och en skärm av kontor kommer att skydda naturen i Kymlinge. Byggandet av ett nytt kraftverk gör det också möjligt att stänga Dimslöjans värmeverk i Storskogen.

Sundbybergs stad köper varje år varor och tjänster för miljontals kronor. Vänsterpartiet vill att kommunen bidrar till rättvis handel och har därför varit pådrivande i arbetet med att göra Sundbyberg till en Fair trade city.

Stadsplanering för alla

Vänsterpartiet efterlyser ett tydligare feministiskt perspektiv i stadsplaneringen. Gångtunnlar och andra otrygga utemiljöer måste byggas bort för att alla ska våga promenera. För att garantera att både kvinnor och mäns behov tas med i planeringen av vår stad vill vi att alla beslut ska komma med en konsekvensbeskrivning för jämställdheten, på samma sätt som vi idag granskar alla beslut ur ett miljöperspektiv.

Den rödgröna majoriteten i Sundbyberg har de senaste åren jobbat mycket med att bevaka barns villkor i stadsplaneringen. Vi vill fortsätta att öka säkerheten i trafiken så att alla barn kan ta sig till skolan på egen hand.

En annan mycket viktig fråga när det kommer till stadsplanering är frågan om tillgänglighet. Vänsterpartiet har under den gångna mandatperioden drivit på  i fråga om tillgängligheten. Enligt den nuvarande lagstiftningen ska alla offentliga miljöer vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning senast i år, 2010. Därför måste arbetet med att göra kommunen tillgänglig prioriteras.

  • Bygg fler hyresrätter.
  • Stopp för ombildningar.
  • Upprusta och renovera Hallonbergen
  • Ja till grön el. Ja till ett fjärrvärmeverk i norra Kymlinge
  • Inför jämställdhetskonsekvensbeskrivningar i stadsplaneringen.
  • Ge barn- och tillgänglighetsperspektivet en central roll i all verksamhet.

Vänsterpartiet i Sundbybergs kommunpolitiska program:

En bra start i livet
Våra minsta
Skolan
Ung idag
En stad för alla
Bostad åt alla
Vänstertrafik
Stadsplanering för alla
Ett arbetsliv för alla
En politik som skapar jobb
Staden som arbetsgivare
En plats för arbete
En andra chans
En stad som tar ansvar
Social trygghet
Våra äldre
En stad som får människor att växa
Kultur för alla
Idrott på lika villkor
Rösta på Vänsterpartiet

Ladda ner hela programmet (kommer snart)

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk