Maria Lindenryd

Maria Lindenryd

Maria Lindenryd 2 160305Maria är ledamot i styrelsen och Vänsterpartiets representant i förskolenämnden.

-I förskolan ska alla barn få möjlighet att utvecklas på lika villkor. Det är viktigt att vi har en förskola av hög kvalitet, där barn och personal mår bra och får utvecklas på sina villkor. Förskolan ska stimulera barnens utveckling och lärande, inte tränga ihop dem i överfulla grupper.

Maria är utbildad behandlingsassistent och är intresserad av olika behandlingsfrågor. Hon tycker att det förebyggande arbetet inom behandlingsvården ska stå i fokus, men att det också måste finnas bra behandlingsalternativ för de som redan har fastnat i ett beroende.

-Det finns många rättvisefrågor att arbeta med. Rasism är ett växande problem i Europa och Sverige, och även i vår kommun. Det här är ett problem som rör många av Sundbybergs invånare, och tryggheten i kommunen står på spel. För mig är det viktigt att alla invånare ska känna sig trygga och behandlas lika oavsett ursprung, hudfärg, religion, sexuell läggning, kön eller ålder och därför är arbetet mot rasism och främlingsfientlighet viktigt.


Fakta om Maria Lindenryd

Ålder: 27 år

Bor: Centrala Sundbyberg

Politiska uppdrag i kommunen:

Ledamot i förskolenämnden
Ersättare i Fastighets AB Förvaltaren