Roya Asadzadeh

Roya Asadzadeh

Roya ledamot i Vänsterpartiet Sundbybergs styrelse och ledamot i Kultur- och fritidsnämnden. Hon har varit med i Vänsterpartiet i åtta år. För henne är Vänsterpartiets solidaritetspolitik viktig.

-Om man som jag vill bekämpa de socioekonomiska orättvisorna, och fattigdom och diskriminering så är Vänsterpartiet det naturliga valet.

Roya har arbetat som socionom i många år, och hon tycker att hennes yrkeserfarenhet har gett henne en djupare förståelse för de problem som människor kan råka ut för.

-Alla politiska områden är naturligtvis viktiga, men arbetet med barn och unga är extra viktigt eftersom de ska forma framtiden.

På fritiden tycker Roya om att promenera och läsa.