Motioner och interpellationer

Motioner och interpellationer

veronica-talarstol-2016Vänsterpartiet är just nu i opposition i Sundbyberg. Vi driver politik på många sätt. Våra politiker i kommunfullmäktige lägger motioner (förslag) och ställer interpellationer (frågor) till de som styr. Allt för ett öppet Sundbyberg för alla! På bilden: i talarstolen – Veronica Kallander, ledamot kommunfullmäktige.

Sidan är under uppdatering. Länkar till motioner och interpellationer kommer strax!

Motioner 2015 – 2016

 • Miljövänligare transporter mellan kommunens tillagningskök
 • Mäns våld mot kvinnor
 • Ett Sundbyberg fritt från våld
 • Samarbeta mot diskriminering
 • Driv inte hyresgästerna från sina lägenheter
 • Motverka otillåten andrahandsuthyrning
 • Sänkta trösklar för eget boende
 • Möjliggör alternativa boendeformer
 • Även Ursvik behöver kollektivtrafik
 • Uppgradera Madenbäcken
 • Minimera, återanvänd och återvinn
 • Höj klimatambitionerna
 • Minskade transporter, smartare transporter
 • Höj- och sänkbara talarstolar
 • Tillgängliga lekplatser

Interpellationer 2015 – 2016

 • Lika villkor för privata och kommunala utförare?
 • Antal debiterade timmar
 • Får kommunen vara med i upphandlingen?
 • Varför revs förhandlingsavtalet upp?
 • Vad händer med växthuset?
 • Skattefinansierad reklam

Motioner 2010 – 2014

Interpellationer och frågor 2010 – 2014