• Hem
  • Våra politiker
sida

Våra politiker

jesper-wiklund-talarstol-160620-12

Här hittar du Vänsterpartiets representanter i Sundbybergs kommunfullmäktige och nämnder.  Bild och mer info om varje person hittar du genom att klicka på namnet. Jesper Wiklund på bilden t h är gruppledare för våra politiker i Sundbyberg. Kontaktuppgifter till oss hittar du här.

Kommunfullmäktige

Ledamöter Jesper Wiklund, Catja Kaloudis, Moisés UbeiraVeronica Kallander, Roya Asadzadeh, Peter Laine och Sasan Kanani.

Ersättare Lukas LöflingKlara Ernemo, Lara Alsadi och Christer Bengtsson.

Nämnder

Kommunstyrelsen

Ledamot Jesper Wiklund
Ersättare Veronica Kallander

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Andre vice ordförande Jesper Wiklund
Ersättare Lara Alsadi

Grundskole- och gymnasienämnden
Ledamot Eva Eklund-Warnke 
Ersättare Moisés Ubeira

Förskolenämnden
Ledamot Lukas Löfling
Ersättare Berit Axelsson

Äldrenämnden
Ledamot Karl Pearsson
Ersättare Salvador Perez

Kultur- och fritidsnämnden
Ledamot Roya Asadzadeh
Ersättare Hans Hamrin

Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Andre vice ordförande Veronica Kallander 
Ersättare August Flensburg

Byggnads- och tillståndsnämnden
Ledamot Kina Löwenbrååt Koski
Ersättare Tobias Tengström

Överförmyndarnämnden
Ersättare Karl Pearsson

Valnämnden
Ledamot Martin Kaan
Ersättare Sara Hamrin

Gemensam nämnd för familjerätt för Solna, Sundbyberg och Ekerö
Ersättare Solveig Olsson

Kommunala bolag

Sundbybergs stadshus AB
Ledamot Jesper Wiklund

Sundbybergs stadshus infrastruktur AB
Ledamot Veronica Kallander

Fastighets AB Förvaltaren
Ledamot Christer Rydh
Ersättare Roya Asadzadeh

Förvaltaren lokalfastigheter AB
Ledamot Bert Jagerby

Ursvik sopsug AB
Ledamot Veronica Kallander
Ersättare Christer Bengtsson

Sundbybergs stadsnätsbolag AB, Sundbybergs Bredband AB:
Ledamot Eva Eklund-Warnke

Kommittéer och råd

Styrnings- och ägarkommittén
Ledamot Veronica Kallander
Ersättare Jesper Wiklund

Näringslivskommittén
2:e vice ordförande Veronica Kallander
Ersättare Jesper Wiklund

Översiktsplanekommittén
Ledamot Jesper Wiklund
Ersättare Veronica Kallander

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Andre vice ordförande Veronica Kallander
Ersättare vakant

Sundbybergs stads pensionärsråd
Ledamot Berit Axelsson
Ersättare Solveig Olsson

Cykelrådet
Ledamot Hans Hamrin

Dela den här sidan:

Kopiera länk