• Hem
  • Våra politiker
sida

Våra politiker

Här hittar du Vänsterpartiets politiska representanter i Sundbyberg. Kontaktuppgifter hittar du här

Kommunfullmäktige

Ledamöter Jesper Wiklund, Catja Kaloudis, Moisés Ubeira, Veronica Kallander, Roya Asadzadeh, Peter Laine och Sasan Kanani.

Ersättare Lukas Löfling, Salvador Perez, Amanda Möllenhoff och Christer Rydh.

Kommunrevisionen
Ledamot Kave Noori

Nämnder

Byggnads- och tillståndsnämnden
Ledamot Jimmy Sagar
Ersättare Malin Junestav

Förskolenämnden
Förste vice ordförande Moisés Ubeira
Ersättare Berit Axelsson samt Sara Backman

Grundskole- och gymnasienämnden
Ledamot Lukas Löfling
Ersättare vakant

Kommunstyrelsen
Ledamot Moisés Ubeira
Ersättare Vida Basti

Kultur- och fritidsnämnden
Ledamot Vida Basti
Ersättare Hans Hamrin och Vicki Broberg

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ledamot Moisés Ubeira
Ersättare Roya Asadzadeh och vakant

Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Andre vice ordförande Veronica Kallander 
Ersättare August Flensburg

Valnämnden
Ledamot Sara Hamrin
Ersättare Salvador Perez

Äldrenämnden
Ledamot Sasan Kanani
Ersättare Eva Eklund-Warnke

Överförmyndarnämnden
Ledamot Malin Fröjmark

Kommunala bolag

Fastighets AB Förvaltaren
Ledamot Christer Rydh
Suppleant Roya Asadzadeh

Förvaltaren fastighetsutveckling Sundbyberg AB
Ledamot Christer Rydh
Suppleant Roya Asadzadeh

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB
Ledamot Bert Jagerby

Norrenergi AB
Suppleant Vida Basti

Norrvattens förbundsfullmäktige
Jesper Wiklund

Sundbyberg Avfall och Vatten AB
Ledamot Veronica Kallander

Sundbybergs Stadshus AB
Ledamot Moisés Ubeira

Sundbybergs Stadsnätsbolag AB
Sundbybergs Bredband AB:
Ledamot Jimmy Sagar

Kommittéer, utskott och råd

Kommunstyrelsens klimat- och hållbarhetskommitté
Ledamot Laura Linnala
Ersättare Salvador Perez

Exploaterings – och näringslivsutskott
Ledamot Moisés Ubeira
Ersättare Vida Basti

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott
Ledamot Vida Basti
Ersättare Moisés Ubeira

Individutskottet
Ordförande Moisés Ubeira

Fairtrade City styrgruppen
Ordförande Moisés Ubeira

Kommunstyrelsens brottsförebyggande råd
Ledamot Sina Modify
Ersättare vakant

Sundbybergs stads cykelråd
Ledamot Hans Hamrin

Sundbybergs stads funktionsrättsråd
Ordförande Veronica Kallander
Ersättare Tuija Kalliomäki

Sundbybergs stads pensionärsråd
Ledamot Karl Pearsson
Ersättare Berit Axelsson

Dela den här sidan:

Kopiera länk