sida

Ina Lo Franzén

Ina-talarstolIna är ledamot i kommunfullmäktige. Hon har ett stort socialt engagemang och tycker att det är viktigt att föra en rättvis politik för alla, även för nya svenskar. Alla ska få ett rättvist bemötande, tycker Ina, det gäller oavsett ursprung och identitet.

-Dagens samhälle har blivit tuffare. Det ser vi inte minst i ökad social utslagning och psykisk ohälsa. Det är viktigt att vi arbetar aktivt med dessa frågor. Alla sundbybergsbor har rätt till en trygg och stärkande miljö.

Ina är även mycket intresserad av kultur. Hon har studerat musikvetenskap och utvecklat sitt eget kreativa uttryck i fotografi. Lagliga graffitiväggar i Sundbyberg är en viktig fråga för Ina. Hon vill verka för en kulturpolitik som inte förbjuder konstnärliga uttryck, utan uppmuntrar alla sorters kreativitet under lagliga former.

-Jag tycker att vi ska etablera kulturen i det offentliga rummet – och skapa ett folkets galleri där alla tillåts delta.

-Sundbybergs kulturliv ska möjliggöra möten mellan människor. Det är viktigt för att skapa en välmående kommun. Alla ska ha möjlighet att göra sin egen, kreativa, röst hörd. Det kan vi åstadkomma med en progressiv kulturpolitik.


Fakta om Ina Lo Franzén

Ålder: 27 år

Bor: centrala Sundbyberg

Sysselsättning: studerar socionomprogrammet vid Ersta Sköndal Högskola

Politiska uppdrag i kommunen:

Ledamot  i kommunfullmäktige

Dela den här sidan:

Kopiera länk