sida

Veronica Kallander

Veronica Kallander är en stark röst för personer med funktionsnedsättnings rättigheter i Sundbybergs stad. Sedan hon kom in i kommunfullmäktige 2010 har dessa frågor hamnat högre upp på agendan.

I varje planärenden görs till exempel numera en tydlig konsekvensanalys utifrån ett funktionshinderperspektiv.

För Veronica, som är född med ryggmärgsbråck och sitter i rullstol, är det viktigt att alla ska ha samma möjlighet att lyckas i sitt liv och komma framåt.

”Om man ser livet som ett lopp, så behöver jag samhällets stöd för att ens komma till startlinjen.”

Veronica ser en stark välfärd som en förutsättning för att alla ska ha samma möjlighet oavsett funktionsförmåga, ekonomisk situation, nationalitet, sexuell läggning och kön. Själv upplever hon att välfärdstjänsterna försämrats de senaste åren – inte minst den personliga assistansens och ledsagarservice – som ju finns till för att utjämna ojämlika livsvillkor och främja delaktighet.

-Välfärden har blivit en marknad där man ser till människors lönsamhet, istället för att se oss som individer med behov, säger Veronica.

Som tidigare ledamot i äldrenämnden har hon talat sig varm för verklig valfrihet och kritiserat privatiseringar av hemtjänst och äldreboenden.

Under förra mandatperioden hade Veronica bl a fokus på stadsutveckling, upphandling och miljö, i uppdraget som 2e vice ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden.

-Det var ett helt nytt politikområde för mig. Samtidigt har dessa frågor i högsta grad påverkar mig. som levt hela mitt liv med en rörelsenedsättning, och där den fysiska tillgängligheten är helt avgörande för att jag och andra i min situation ska kunna leva som fullvärdiga samhällsmedborgare.

Jag hoppas och tror att jag ska kunna tillföra en hel del i arbetet och utvecklingen, för att göra Sundbyberg till en stad för alla!


Fakta om Veronica

Ålder: 45 år

Bor: Duvbos enda hyresrätter (Ekdungen)

Politiska uppdrag i kommunen:
Ledamot i kommunfullmäktige
Ordförande i Sundbybergs stads funktionsrättsråd

Därtill är Veronica ledamot i Region Storstockholm (fd. Landstinget) och är ledamot i partistyrelsen för Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk