Veronica Kallander

Veronica Kallander

Veronica KallanderVeronica Kallander är en stark röst för personer med funktionsnedsättnings rättigheter i Sundbybergs stad. Sedan hon kom in i kommunfullmäktige 2010 har dessa frågor hamnat högre upp på agendan.

I varje planärenden görs till exempel numera en tydlig konsekvensanalys utifrån ett funktionshinderperspektiv. För Veronica som är född med ryggmärgsbråck och sitter i rullstol är det viktigt att alla ska ha samma möjlighet att lyckas i sitt liv och komma framåt.

– I och med min födelse så är jag ”efter”. Om man ser livet som ett lopp, så behöver jag samhällets stöd för att ens komma till startlinjen.

Veronica ser en stark välfärd som en förutsättning för att alla ska ha samma möjlighet oavsett funktionsförmåga, ekonomisk situation, nationalitet, sexuell läggning och kön. Själv upplever hon att välfärdstjänsterna försämrats de senaste åren.

-Välfärden har blivit en marknad där man ser till människors lönsamhet, istället för att se oss som individer med behov. Jag har mycket kontakt med personlig assistans. Sedan riskkapitalbolagen kom in där har det skett en förskjutning. De ser mig som kund som man ska göra nöjd, inte som aktör i mitt eget liv, säger Veronica.

Som ledamot i äldrenämnden har hon talat sig varm för verklig valfrihet och kritiserat privatiseringar av hemtjänst och äldreboenden.

-Äldre i Sundbyberg har fått fler glättiga broschyrer att välja mellan, men innehållet är svårare att överblicka. Jag som har personlig assistans själv vet att valfrihet är oerhört viktig, men det handlar om valfrihet över insatsen. Inte att välja mellan företag A, B eller C. Vill jag baka en sockerkaka idag eller vill jag tvätta fönstren? Vill jag ha guldkant på tillvaron så ska jag ha en plånbok som matchar det och kunna köpa så kallade plustjänster som de privata företagen erbjuder. Har jag inte en tjock plånbok har jag inte chans.

 


Fakta om Veronica

Ålder: 45 år

Bor: Duvbos enda hyresrätter (Ekdungen)

Politiska uppdrag i kommunen:

Vice gruppledare

Ledamot i kommunfullmäktige

Ersättare i kommunstyrelsen

Andre vice ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden

Andre vice ordförande i kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Därtill är Veronica ledamot i partistyrelsen för Vänsterpartiet