artikel

Ina – vår nya ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

Ina Franzen

Ina Franzén är Vänsterpartiets nya ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. Hon är 25 år och  studerar till socionom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ina har ett stort intresse för kultur, och har bland att studerat Musikvetenskap vid Stockholms Universitet och genom Fotografikurser utvecklat ett intresse för  fotokonst.                                                                                                                                                                                                  

Lagliga graffitiväggar i Sundbyberg är en viktigt fråga för Ina. Hon vill verka för en kulturpolitik som inte förbjuder konstnärliga uttryckt utan uppmuntrar alla sorters kreativitet under lagliga former. Att etablera kulturen i det offentliga rummet, ett folkets galleri där alla tillåts delta, är viktigt menar Ina.                                          

– Sundbybergs kulturliv ska möjliggöra möten mellan människor oavsett ålder och ursprung, vilket är betydelsefullt för att skapa en välmående kommun. Det är av största vikt att alla ska ha möjlighet att genom kreativa uttryck göra sin röst hörd, vilket kan skapas genom progressiv kulturpolitik.

Dela den här sidan:

Kopiera länk