Blogg

Kultur och god fritid för alla barn och ungdomar

Alla barn och ungdomar ska få möjlighet att på sina egna villkor, utöva sport, kultur och ha en meningsfull fritid i Sundbyberg. I dag är det inte så. Hinder som ekonomi till avgifter och utrustning sätter stopp för många, som därför hålls utanför den gemenskap som dessa upplevelser och erfarenheter ger. Detta är förödande, både i ett hälsoperspektiv men också för att de relationer som skapas i föreningslivet ger möjligheter till fina och värdefulla relationer i framtiden.

Även här finns en klasskillnad. Skillnaden är stor mellan de som av olika skäl aldrig får chans att komma in och dela denna gemenskap – och de som kan betala för sina barn och ungdomar som därför får en helt annan start.

Detta anser vi i Vänsterpartiet är fel. Kultur och fritidsaktiviteter ska vara lätt att uppleva och utöva i hela Sundbyberg. För Vänsterpartiet är det centralt att kultur och fritid sprids över hela kommunen och görs tillgänglig för alla – oavsett intresse, kön, funktionsvariation eller inkomst. Stöd till föreningslivet ska ge förutsättningar för bra verksamheter och föreningsbidragens utformning ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv så att inte kön, klass eller funktionsvariation utgör ett hinder för delaktighet.

Kulturcentrums kurser i teater, dans och musik är populära och lokalerna behöver utökas så som antalet platser på musikskolan och dansskolan. För de barn och ungdomar som hellre, eller som komplement till kultur och idrott, önskar utöva andra gemensamma aktiviteter, ska fritidsgårdar och fritidsklubbar vara väl fungerande mötesplatser där ungdomarnas delaktighet är viktig. Öppna väggar behöver skapas för skapande muralmålning och utegym ska finnas i alla stadsdelar. Rissneambassadörerna är också ett mycket gott exempel som bör utökas till verksamheter även i Ör och Hallonbergen.

På längre sikt är Vänsterpartiets mål att hela Kulturskolan för barn ska göras kostnadsfri före år 2022. Och idrottsskolor ska skapas i Sundbyberg där alla barn mellan 6 – 12 år under en termin, i samarbete med idrottsrörelsen, ska kunna erbjudas att pröva på minst tre olika idrotter en termin utan kostnad.

En röst på Vänsterpartiet gör skillnad för alla. Inte bara för barn och ungdomar till dem som har råd.

Catja Kaloudis

13 Juli

Dela den här sidan:

Kopiera länk