Blogg

V står när de andra faller!

I måndags sammanträdde kommunfullmäktige igen. ”Vad bra!” kanske ni tänker, ”då har de valt nytt styre nu?”. Men nej, det beslutet bordlades igen. Det har snart gått två månader sedan valet och Sundbyberg har fortfarande inget politiskt styre, trots att flera möjliga majoritetskonstellationer finns.

Men avsaknaden av ett politiskt styre behöver inte innebära att partierna inte kan bedriva politik. Moderaterna försöker t ex fortfarande få igenom sitt förslag att införa LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen och göra Sundbyberg till Stockholms mest privatiserade kommun. Det gick som tur var inte igenom i måndags utan skickades på återremiss.

Vi i Vänsterpartiet passade också på att lägga två motioner och ställa två interpellationer (ungefär som skriftliga frågor). Motionerna handlar om att göra fullmäktigesammanträdena tillgängliga för hörselskadade och om att presidiet ska föra jämställdhetsstatistik i kommunfullmäktige. Saker som egentligen borde vara självklara, men som det alldeles tydligt krävs ett vänsterparti för att driva.

Vi ställde två frågor. Den första handlade dels om vad staden kan göra för att förbättra trafiksituationen och minska bullret på Hamngatan där de boende klagat . Vi träffade Hamngatans vänner nyligen och gör nu vad vi kan för att lyfta frågan vidare.

Den andra frågan handlade om hur tusan det kommer sig att Kulturscen Bristol fortfarande inte är tillgängligt för medborgare i permobil eller elrullstol. Trots att det i avtalet står att ”Fastighetsägaren kommer se till att rörelsehindrade har möjlighet att ta sig ned till teaterlokalen från foajén och kommer att utrusta handikapptoaletten med nödvändig utrustning.”  finns ingen hiss som klarar en vikt över 180 kg (inklusive den som sitter i stolen). Vi använder alltså skattepengar till verksamheter som medborgare aktivt stängs ute från. Det gör mig förbannad.

Ni kanske också har sett att vi är igång igen med våra flygbladsmorgnar på torsdagar och ”Hallonbergshängen” på tisdagar. En del kommer fram och undrar om inte valrörelsen är slut. Det är den. Vänsterpartiet är det inte. Vi fortsätter bedriva politik – på sommaren och på vintern, i majoritet och i opposition, i Hallonbergen och i Duvbo. Lite som LOK sjöng på 90-talet: ”Vem är det som står kvar?” – Vänsterpartiet står när de andra faller!

Jesper Wiklund
26 oktober 2018

Dela den här sidan:

Kopiera länk