Blogg

Rörelseglädje och ljud på barnens villkor!

Om ni bara visste hur många timmar jag tillbringat på träningar och matcher genom åren. Som fotbollsmorsa, handbollsmorsa, tränare och utbildare inom Svenska Gymnastikförbundet har jag mött både engagerade barn, ungdomar och vuxna som alla är en del av den svenska idrottsrörelsen. En rörelse som inte bara bygger upp rörelseglädje och fysik, utan där också delaktighet, socialt samspel och sociala kontakter skapar värdefulla relationer för framtiden – oavsett kön, klass eller funktionalitet.

Och jag är inte ensam. Tillsammans med många andra ledare, tränare, materialförvaltare, domare, syskon och vårdnadshavare skapar vi förutsättningar för att alla barn och ungdomar ska kunna utföra både spontan- och ledarledd idrott, lek och spel på sina egna villkor.

Enligt Centrum för idrottsforskning är 650 000 ledare och tränare aktiva på 40 000 idrottsanläggningar runt om i Sverige. Över 150 000 barn och unga idrottar i en klubb varje dag under året, ungefär hälften av dem är mellan 7 – 12 år. Och till detta tillkommer all härlig spontanidrott!

I Sundbyberg finns ett fantastiskt rikt utbud av idrottsanläggningar där fotbollsplaner, simhall, friidrottsanläggning, sporthallar, ishall samt curlinghall utgör några av dem. Men det finns också flera obokningsbara ytor som kan nyttjas av vem som helst, när som helst. Utegym, aktivitetsparker och bollplaner för att nämna några.

Ljud uppkommer vid lek, spel, match och tävling. Kanske inte alltid från barnen och ungdomarna. Ibland är de vuxna engagerade och låter mer än barnen. Och nu ställer ljudet från planen till det för massor av barn och ungdomar, vid Ursviks IP. Grannar har klagat och kommunen har nu beslutat att träningstiderna ska begränsas av bullerskäl. Man har också föreslagit att sätta upp plank och lås för att begränsa barnens tillgång till Ursviks IP.

Vad säger då lagen? Buller och störande ljud från t ex industrier, regleras i Miljöbalken. Naturvårdsverket har också tagit fram en vägledning för störande ljud och buller, men som inte avser buller från lek-, idrottsutövning eller idrottstävlingar.  Det fastslås bl a i en dom från Nacka Tingsrätt i februari 2018. Definitionen av buller uppges dessutom ha ”en viss varaktighet, bedömas vara väsentligt och utgå från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet.” Därför beskrivs att man kan göra en friare bedömning av ljud från idrottsutövning, istället för att jämföras med ljud från industrier. För när blev barnen en olägenhet?

Vad tycker då Vänsterpartiet? Jo självklart ska vi underlätta för lek, spel, match och tävling, inte begränsa möjligheterna. I Sundbyberg behövs inget plank eller låsanordningar – det skulle hämma både den spontana och ledarledda fotbollen, som är så viktig för Sundbybergsbarnen och de lag de möter från andra håll. Detta torde gälla både på planen vid Ursviks IP, som för övriga planer i Sundbyberg.

Vänsterpartiet kommer därför arbeta för att vi även fortsättningsvis ska kunna samsas om de gemensamma utrymmena för både organiserad och spontan idrott, lek och spel och att acceptera de ljud som uppstår. Givetvis kostar det av våra skattepengar att planera, bygga och sköta plank och låsanordningar med syfte att begränsa barnens tillgång till planer. Vi vill att pengarna används klokare, för att istället utveckla våra barns fritid!

Catja Kaloudis
23 november 2018

Läs mer i veckans Mitt i Sundbyberg här:

Fotbollsspel jämförs med industribuller

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk