sida

Big bags

Ledamotsinitiativ 2014-05-19

Det byggs mycket i Sundbyberg, både nybyggen och renoveringar. Ett modernt fenomen vid dessa arbetsplatser är de så kallade Big Bags, storsäckar för bland annat rivningsmaterial, som står uppställda på gator, parkeringar och trottoarer. Detta är säkert en praktisk lösning för byggjobbarna men det slarvas med hämtningen och det uppstår problem för framkomligheten. Det blir extra besvärligt för personer med nedsatt syn, barnvagnar och cyklister. Big Bags är även en källa till en del nedskräpning.

Med anledning av ovanstående så föreslår vi

att förvaltningen ser över stadens regelverk, förbättrar informationen till fastighetsägare eller på annat sätt försöker komma åt problemet.

 

Sundbyberg som ovan

Marielle Nakunzi och Bert Jagerby Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk