sida

”Är det verkligen trygghet vi vill ha”?

I Imperiet-låten ”Fred” frågar sig Thåström ”Är det verkligen fred vi vill ha?” . Jag har aldrig riktigt förstått vad han menar – det är klart vi vill ha fred. Mer aktuell blir frågan om den rör trygghet, inte minst nu när partierna tävlar om vilka som tar otryggheten på störst allvar.

I Imperiet-låten ”Fred” frågar sig Thåström ”Är det verkligen fred vi vill ha?” . Jag har aldrig riktigt förstått vad han menar – det är klart vi vill ha fred. Mer aktuell blir frågan om den rör trygghet, inte minst nu när partierna tävlar om vilka som tar otryggheten på störst allvar.

Att trygghet blir en valfråga är bra. Den mordvåg som drabbat flera segregerade bostadsområden kan inte anses vara något annat än en nationell kris. Även i Sundbyberg är många trötta på våldet, inte minst efter det senaste mordet i början av året.

Det negativa är att det inte verkar vara lösningar på våldet, fattigdomen och diskrimineringen som politikerna vill lägga fram. Det handlar mer om populistiska utspel som inte har något som helst vetenskapligt stöd. Det blev riktigt tydligt när Moderaterna hade möte i Folkets Hus i Rinkeby nyligen – Moderaterna ville ha fler poliser och hårdare straff, polisen ville ha en bättre skola.

Vad har det här med Sundbyberg att göra? Jo, moderater kommer ju alltid att vara moderater och det gäller även här. Förra året lade man ned Rissneambassadörerna, i år vill man stoppa stödet till öppna förskolan i Rissne. Öppna förskolan har funnits i 33 år. Under 2017 hade man ca 7200 besök. 2015 fick verksamheten stadens Jämlikhetsstipendium eftersom man

”i flera år framgångsrikt arbetat för att föräldrar som inte kan delta i SFI pga föräldraledighet, kan lära sig svenska samtidigt som de är med barnen på öppna förskolan. Verksamheten bidrar dessutom även till att skapa en interkulturell mötesplats.”

Underskrivet av Mikael T Eriksson (M). Den verksamheten ska i år alltså inte få något stöd om Moderaterna får som de vill (nämnden fattar beslut den 22a februari).

Vad vill Moderaterna göra istället? Kameror. Istället för ambassadörer – kameror. Istället för gemenskap i öppna förskolan – övervakning. Moderaternas politik för ”trygghet” kunde inte illustrerats bättre.

Vänsterpartiet har ett annat förslag. Vi måste få bort ungdomarna från centrum där det langas och brukas narkotika på kvällarna. Därför jobbar vi för att få till kvällsfotboll även i Rissne. Vi behöver vara mer vuxna ute på kvällar och helger, därför deltar vi i nattvandringen, mycket av langningen sker i eller utanför två lokaler med som serverar alkohol. Om ägarna inte aktivt samarbetar med staden och polisen för att stoppa langningen så kan kommunen dra in serveringstillståndet. Det behövs också snabbare insatser för de som vill ta sig ur sitt missbruk. Vi behöver också jobba bättre med att förebygga och stoppa våld både på våra gator och i nära relationer. Sist, men inte minst, så behöver vi se till att alla elever som går ur stadens grundskolor har gymnasiebehörighet.

Så, är det verkligen trygghet vi vill ha? Ja, utan tvekan.

Jesper Wiklund
8 februari 2018

Dela den här sidan:

Kopiera länk