sida

Barnfamiljer i Sundbyberg tvingas bort från kommunen

Vi har en bostadskris, i Sundbyberg och i resten av Storstockholm. Ungdomar kan inte flytta hemifrån, arbetslösa kan inte flytta dit jobben finns och funktionshindrade kan inte flytta alls.

Vi har en bostadskris, i Sundbyberg och i resten av Storstockholm. Ungdomar kan inte flytta hemifrån, arbetslösa kan inte flytta dit jobben finns och funktionshindrade kan inte flytta alls.

I Sundbyberg har man gått så långt att man tvingar ut nyanlända från sina lägenheter efter två år – då ska de klara sig utan hjälp. De som inte har 20 års köpoäng, de som inte kan låna tre miljoner på banken och de som inte klarar värdarnas inkomstkrav hänvisas till dyra och kortsiktiga andrahandskontrakt. Det här är framför allt en katastrof för de barn som får en avbruten skolgång med ständiga avbrott i sin relation till andra barn och vuxna och svårt att engagera sig i föreningslivet.

Sverige har skrivit under Barnkonventionen, i den slås fast att ” Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard, en bostad, kläder, mat och rent vatten.” (artikel 27). I dagsläget finns det ingenting som tyder på att Moderaterna i Sundbyberg är beredda att leva upp till det.

Alla ser problemen på bostadsmarknaden, men det är bara Vänsterpartiet som gör något åt dem. Vi bygger hyresrätter med rimliga hyror, ger de med försörjningsstöd möjlighet till förstahandskontrakt, säljer INTE ut allmännyttan och ser till att det finns sociala kontrakt för dem som behöver det på vägen mot en egen bostad, ett eget hem.

Jesper Wiklund

16 februari 2018

Söndagen den 18 februari kl. 14 arrangerar vi ett samtal om Bostadslösa barn? på Signalfabrikens bibliotek, tillsammans med ABF Norra Stockholms län och KD Sundbyberg. Gästar gör Rädda barnen och Lärarförbundet i Sundbyberg. Se Facebookevent här.

Dela den här sidan:

Kopiera länk