sida

Blå”gröna” sviker miljön – bygger bilväg

I Sundbyberg har vi ett styre som kallar sig till Grönblått. På punkt efter punkt visar man dock sin rätta färg – renodlat blått. Detta trots att både Miljöpartiet och Centerpartiet kan förväntas upprätthålla det gröna. Vi har en situation där miljön helt klart prioriteras ner.

I Sundbyberg har vi ett styre som kallar sig till Grönblått. På punkt efter punkt visar man dock sin rätta färg – renodlat blått. Detta trots att både Miljöpartiet och Centerpartiet kan förväntas upprätthålla det gröna. Vi har en situation där miljön helt klart prioriteras ner.

Tidigare har styret tagit bort kravet på en köttfri dag och bortsett från högre ambitioner vid upphandlingar. Detta trots att forskning visar att vi närmar oss ”point of no return”. Som om det inte var nog, så har styret nu än en gång tagit ett beslut helt utan hänsyn till klimat, natur och medborgare.

Denna gång handlar det om att anlägga en lokalgata längsmed den nya tvärbanelinje som ska byggas vid Ursvik och Kymlinge. Det låter oskyldigt – en gata som kan möjliggöra busstrafik och vara tillgänglig för utryckningsfordon. Vad det faktiskt innebär är att istället för att endast ta cirka 15 meter i anspråk för dubbelspårig tvärbana, ska man lägga till ytterligare 15 meter asfalt på bredden (exkluderat eventuell cykel- eller gångbana) på en 700 meter lång sträcka.

Området där bebyggelsen kommer att ske är känsligt. Att anlägga en lokalgata där skulle innebära ytterligare buller, hälsoproblem, miljöskadliga luftföroreningar samt ytterligare hårdgjorda ytor och förorenat dagvatten. På detta kommer även barriäreffekten förstärkas, något som också motverkar de regionala mål som finns uppsatta för de gröna kilarna. Enligt Svenska miljöinstitutet dör 5 500 människor i Sverige en för tidig död varje år till följd av sjukdomar som orsakats av luftföroreningar. Det om något borde skapa eftertanke.

Väldigt många av våra miljömedvetna medborgare som direkt berörs av detta, har visat sitt tydliga missnöje med den planerade lokalgatan då de tydligt ser vilka försämringar på miljön den skulle innebära. Den skulle direkt påverka deras vardagsliv. Naturskyddsföreningen och andra organisationer pekar också på de förödande effekterna. Trots detta – inget gehör.

Tidigare erfarenheter visar att det är omöjligt att lova att lokalgatan förblir enbart bussgata. Sjövägen i Solna visar att det inte är möjligt att upprätthålla sådana riktlinjer. När en väg väl är etablerad tenderar den att bli använd, och som vägen är tänkt att dras är riskerna överhängande för omfattade genomfartsbilism genom Ursviks natur och rekreationsområde. Förvaltningen har också själva påpekat att det inte går att reglera trafiken på lokalgatan.

Vänsterpartiet har påtalat de allvarliga riskerna med lokalgatan och självklart röstat emot att den ska byggas. Om det mot förmodan anses behövas en väg för bussar och utryckningsfordon, så är det fullt möjligt att lösa på andra sätt. Antingen kan busstrafik möjliggöras på befintlig spårväg eller genom att den tilltänkta vägen används som cykelsnabbspår som endast vid akuta behov kan användas av bussar och utryckningsfordon. Skillnaden blir att bredden på gatan blir väsentligt mycket mindre.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att styret fattat ett beslut som varken är förenligt med stadens ambitioner om att planera för en hållbar utveckling, Sundbybergs stads nya policy för hållbart resande eller miljömålet God bebyggd miljö. De bortser även från de miljökonsekvensbeskrivningar som pekar mot att lokalgatan borde utgå. Så sent som i augusti sa styret med Stefan Bergström i spetsen själva nej till bilvägen. Ingenting har förändrats i sak sedan dess, så det är en gåta varför man nu sagt ja. Resultatet är dock uppenbart: det gröna har fått ge vika för det blåa.

Är du också en förespråkare för miljön? Det är dags att ta ställning. Vår kommuns miljömål är i fara. Är du trött på mycket snack och lite verkstad? Vill du se en verkligt grön politik som värnar om miljö och människor på riktigt – välkommen till Vänsterpartiet!

Moisés Ubeira

3 februari 2017

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk