sida

Budgeten påverkar dig, Vänsterpartiet påverkar budgeten.

Maj månad är budgetmånaden i Sundbyberg – och i riksdagen, så vad passar väl bättre än att nu berätta om lite av allt det som Vänsterpartiet driver i budgeten?

Maj månad är budgetmånaden i Sundbyberg – och i riksdagen, så vad passar väl bättre än att nu berätta om lite av allt det som Vänsterpartiet driver i budgeten?

I riksdagen har Vänsterpartiet drivit igenom några riktigt viktiga satsningar, pengar som gynnar arbetstagare i bland annat vård och omsorg, familjer som väntar barn, nyanlända ungdomar, medborgare som är i behov av socialtjänsten, unga i psykisk ohälsa, unga som är på väg in på arbetsmarknaden och medborgare i fattiga länder:

– 500 miljoner extra till förlossningsvården och utbildning av fler barnmorskor
– 150 miljoner till höjd kvalitet på introduktionsprogrammen
– 150 miljoner till fler anställda i socialtjänsten
– 100 miljoner till barn- och ungdomspsykiatrin
– 105 miljoner till sommarjobb åt 10.000 ungdomar och
– förstärkt bistånd till Burkina Faso – ett av världens fattigaste länder

Vänsterpartiet och regeringen är också överens om behovet av resurser till sjukvården och vikten av investeringar i bostäder och service, att utforma ett skydd av arbetstagares sysselsättningsgrad för att motverka hyvling, insatser för att förhindra skatteflykt, och inte minst, att LSS inte ska kringgås utan att dess intentioner ska värnas. Förändringar som bryter undervärderingen av kvinnors arbete är centrala delar i en feministisk politik och av hög prioritet för Vänsterpartiet. Tillsammans med regeringen delar vi synen på att detta måste åstadkommas genom såväl direkta reformer som strukturella förändringar. Dessutom kommer anställda inom äldre- och handikappomsorg att garanteras arbetskläder från och med början av 2018 och det görs tydligt att det är arbetsgivaren som ska stå för arbetskläderna.

100 miljoner till BUP, sommarjobb för ungdomar och en halv miljard till fler barnmorskor – låter det bra?

I Sundbyberg då? Trots att vi nu är i opposition så har vi redan lyckats få igenom några riktiga bra förslag från oss i Vänsterpartiet:

– anställda inom förskola och äldreomsorg ska få arbetskläder av arbetsgivaren
– åtgärder ska vidtas för att motverka de höga sjuktalen hos personal i förskolan
– möjlighet till vegetarisk dag i stadens måltidspolicy
– stöd till kvinnojouren
– satsningar på tryggare boendemiljöer
– Förvaltaren ska motverka den olovliga andrahandsuthyrningen
– Förvaltaren ska göra det möjligt att dela på förstahandskontrakt

Inför budgeten för 2018 fortsätter vi att fokusera på de tre områden vi redan inför 2017 års budget satte i fokus: Trygghet – Bostäder – Miljö. Håll utkik efter vårt samlade budgetförslag för Ett öppet Sundbyberg för alla som läggs på kommunstyrelsen 12 juni. Några godbitar kommer vi också släppas innan till dess.

Kort sagt, Vänsterpartiet levererar starkt – både i riksdagen och i stadshuset i Sundbyberg. Vänsterpartiet behövs om vi vill ha ett land och en stad för alla, inte bara för de rikaste. Kom ihåg att vi kan påverka ännu mer om vi blir fler – kom med oss!

Jesper Wiklund

12 maj 2017

Dela den här sidan:

Kopiera länk