sida

De borgerliga partierna och SD har visat sitt rätta ansikte!

I går 7 juni röstade de mot det lagförslag om begränsat vinstuttag som Jonas Sjöstedt (V) och civilminister Ardalan Shekarabi (S) presenterade 19 maj. Därför kommer nu riskkapitalbolag helt obehindrat att kunna fortsätta mjölka vinster ur skattefinansierade verksamheter.

I går 7 juni röstade de mot det lagförslag om begränsat vinstuttag som Jonas Sjöstedt (V) och civilminister Ardalan Shekarabi (S) presenterade 19 maj. Därför kommer nu riskkapitalbolag helt obehindrat att kunna fortsätta mjölka vinster ur skattefinansierade verksamheter.

Propositionen handlar om en begränsning av vinstuttag för privata aktörer* inom skola, förskola, vuxenutbildning samt äldreomsorg, LSS, HVB-hem, missbruksvård och övrig verksamhet inom socialtjänstens område.

SD och de borgliga partierna kunde i stället ha varit lyhörda och beaktat följande:

  • Skattepengar avsedda för vår offentligt finansierade välfärd, ska istället återinvesteras i verksamheterna så att brukare, barn och vårdtagare får sina behov tillgodosedda. Genom återinvestering kan satsningar på arbetsvillkor och stöd genomföras och tid och pengar inte tas i anspråk för att sälja in verksamheten med information som inte överensstämmer med verkligheten. Kvalitet och behov ska prioriteras och vara fri från kommersiella intressen.
  • Att låta marknaden ansvara för en likvärdig skola skapar motsatt effekt och ökar klyftor, vilket är tvärt emot intentionerna i skollagen. Att idag verksamma aktörer kräver att obegränsad vinst ska kunna lyftas istället för att stärka verksamheterna och arbeta för att minska klyftorna, är emot all värdighet. Skolvalen i sig ökar segregationen och sänker förväntad måluppfyllnad, visar aktuell forskning. Skatteverket visade dessutom att mellan 2012 och 2015 skatteplanerade 19 av de stora välfärdskoncernerna och betalade ingen eller obetydlig skatt.
  • En majoritet av väljare vill inte ha obegränsat uttag av vinster i välfärden. Nio av tio medlemmar i Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko motsätter sig idén om att bolag obehindrat ska kunna plocka ut vinst ur skolan, vården och omsorgen. Även hos borgerliga väljare finns stöd för att begränsa vinster. 60-80 % av samtliga väljare vill att skattemedel avsedd till offentlig välfärd, ska stanna där. Trots det motsatte sig SD och de borgerliga representanterna i riksdagen lagförslaget.

Högern, SD och riskkapitalbolag vill fortsätta tillåta obegränsad vinst. Sverige är det enda land där företag kan ta ut obegränsad vinst från skattefinansierad offentlig verksamhet.

Med blicken mot framtiden kommer Vänsterpartiet att lyfta genomförandet av den nya lagstiftningen till en valfråga. Lägg din röst på Vänsterpartiet i höst.

Då kan vi tillsammans fortsätta sätta stopp för den skattefinansierade vinstjakten!

Catja Kaloudis
8 juni 2018

*Obegränsade vinstuttag inom hälso- och sjukvården kommer att utredas vidare och omfattas inte av gårdagens beslut.

Dela den här sidan:

Kopiera länk