sida

En chans att bygga ihop Sundbyberg

gront-brotorp-hallonbergen-orJärnvägen grävs ned, det vet vi sedan gammalt. Men, nu kommer vi snart också få en chans att bygga bort den andra stora barriären som delar Sundbyberg. Det handlar om Enköpingsvägen, dvs gamla E18. Sedan den nya dragningen av motorvägen gjordes via Kista, har vi fått ner trafiken genom staden. Framför allt tar farliga transporter nu en annan väg. Vi kan också bygga mycket närmare inpå vägbanan. Här kan alltså tusentals nya lägenheter byggas och vi får bort den barriär mellan Rissne/Hallonbergen och Ursvik som vägen är idag.

Järnvägen grävs ned, det vet vi sedan gammalt. Men, nu kommer vi snart också få en chans att bygga bort den andra stora barriären som delar Sundbyberg. Det handlar om Enköpingsvägen, dvs gamla E18. Sedan den nya dragningen av motorvägen gjordes via Kista, har vi fått ner trafiken genom staden. Framför allt tar farliga transporter nu en annan väg. Vi kan också bygga mycket närmare inpå vägbanan. Här kan alltså tusentals nya lägenheter byggas och vi får bort den barriär mellan Rissne/Hallonbergen och Ursvik som vägen är idag.

Vägen är dock inte bara en fysisk gränslinje mellan de olika stadsdelarna. Lilla Ursvik och Brotorp är i dagsläget Sundbybergs absolut mest segregerade stadsdelar – här finns inte en enda hyresrätt. När vi har haft chansen att få till blandade boendeformer, till exempel i Västra Brotorp i vintras, har de andra partierna motsatt sig det. Detta trots allt sitt tal om vikten av blandade stadsmiljöer. Nu har vi dock chans att längsmed Enköpingsvägen rätta till det, och se till att det går att bo i hyresrätt även i Lilla Ursvik.

Vägen är också en barriär för Sundbybergs grönkil. Kymlinge är stadens stora grönområde. Tittar man på en karta ser man tydligt att det också finns en naturlig förlängning ner förbi Råstagaraget, via Ör ner mot Råstasjön. Vi kan nu passa på att förstärka den här kopplingen förbi vägen, så att grönska och naturliv stärks. Det kan handla om en ”ekodukt”, det kan handla om en tunnel under vägen eller om andra lösningar. Poängen är att vi har en möjlighet att fatta beslut som gör att vägen påverkar naturen i så liten omfattning som möjligt.

Nu ska vi bara övertyga de andra partierna i staden om behovet av att riva sociala och ekologiska barriärer. Hjälp oss gärna i det!

Jesper Wiklund

16 september 2016

Dela den här sidan:

Kopiera länk