sida

Ett tryggt Sundbyberg för alla

Sundbybergs ska vara en stad som är öppen för alla. I det ingår tillgång till bostäder och en hållbar miljö. Men det innebär också att få känna sig trygg – på jobbet, i skolan, på stan och hemma.

Sundbybergs ska vara en stad som är öppen för alla. I det ingår tillgång till bostäder och en hållbar miljö. Men det innebär också att få känna sig trygg – på jobbet, i skolan, på stan och hemma.

Det finns en hel del bra trygghetsarbete i Sundbyberg sedan tidigare – våra fältsekreterare, Ungdomslotsarna i Hallonbergen, fritidsgårdarna samt Förvaltarens arbete med Tryggve och ungdomar som nattvandrar för att nämna några saker. Dessvärre har Moderaterna lagt ned Rissneambassadörerna som var en succé i stadsdelen. Inte ett trygghetsprojekt men helt klart ett effektivt sätt att få fler att få utlopp för sitt engagemang och få vara delaktiga.

Vänsterpartiet återupprättar Rissneambassadörerna och utökar deras budget så de ska kunna vara verksamma i hela staden. Vi vill också att ambassadörerna ska samverka med fritidsklubbarna så att barnen i årskurs 4-6 har en meningsfull fritid.

Vi fördubblar antalet fältsekreterare genom en utökning med tre tjänster, så de ska kunna vara mer närvarande i staden, arbeta förebyggande och hinna slå larm tidigt om en ungdom får problem eller behöver stöd.

Vi lägger 2 miljoner på att erbjuda sommarjobb till alla elever i årskurs 9 så att fler får chansen att sommarjobba. Vi tillsätter 1,5 tjänst för att stärka den uppsökande verksamheten och agera länk mellan socialtjänst, fältsekreterare och skola i syfte att tidigt få till insatser och stöd där det behövs.

För att öka tryggheten bland äldre medborgare inför vi kostnadsfria trygghetslarm och kostnadsfria halkskydd/ broddar. Men den stora satsningen är att vi över en tvåårsperiod höjer ersättningsnivån inom särskilda boenden med 100 kronor per boende och dygn för att ge utrymme för ökad bemanning.

Det överskott som staden gör med Vänsterpartiets budget lägger vi i en social investeringsfond för att öka social- och ekologisk hållbarhet på sikt. Det handlar om trygga behandlingshem för kvinnor som vill ta sig ur missbruk, insatser för att få unga ur kriminalitet eller renoveringar för att minska klimatpåverkan. Rätt bra saker om jag får säga det själv.

Det görs mycket bra i Sundbyberg redan, med våra förslag får de här verksamheterna bättre förutsättningar för sitt arbete, vi får mer uppsökande verksamhet och bättre samordning – samtidigt som vi får tillbaks de fantastiska Rissneambassadörerna. Det är ett Sundbyberg jag trivs i, det är ett Sundbyberg som är öppet för alla, inte bara för några få.

Jesper Wiklund

22 juni 2017

Dela den här sidan:

Kopiera länk