sida

För en feministisk politik mot våld

ina-och-mariaVänsterpartiet är regelbundet i de olika bostadsområdena i Sundbyberg. Vi delar flygblad, fikar och pratar med de boende. På senare tid beskriver allt fler en känsla av otrygghet i sitt bostadsområde. Tyvärr så ligger Sundbyberg också i statistiken långt över snittet vad gäller grov kvinnofridskränkning och anmälda misshandelsbrott mot kvinnor. Hbtq-personer utsätts för samma typ av våld i relationer och brott med hbtq-fobiska budskap har begåtts. I en av lokaltidningarna rapporterades dessutom nyligen om att unga kvinnor i Sundbyberg ofta känner sig otrygga. Oavsett vem som drabbas – den tydligaste kopplingen är utan tvekan den mellan manlighet och våld. Det handlar om maktstrukturer i samhället och olika förväntningar kopplat till kön. Traditionellt kan det också vara svårt för män med psykisk ohälsa att få hjälp och stöd. Istället fostras män till att tro att aggressivitet är något bra och känslor något man inte ska visa. En förändring måste börja tidigt.

Vänsterpartiet är regelbundet i de olika bostadsområdena i Sundbyberg. Vi delar flygblad, fikar och pratar med de boende. På senare tid beskriver allt fler en känsla av otrygghet i sitt bostadsområde. Tyvärr så ligger Sundbyberg också i statistiken långt över snittet vad gäller grov kvinnofridskränkning och anmälda misshandelsbrott mot kvinnor. Hbtq-personer utsätts för samma typ av våld i relationer och brott med hbtq-fobiska budskap har begåtts. I en av lokaltidningarna rapporterades dessutom nyligen om att unga kvinnor i Sundbyberg ofta känner sig otrygga. Oavsett vem som drabbas – den tydligaste kopplingen är utan tvekan den mellan manlighet och våld. Det handlar om maktstrukturer i samhället och olika förväntningar kopplat till kön. Traditionellt kan det också vara svårt för män med psykisk ohälsa att få hjälp och stöd. Istället fostras män till att tro att aggressivitet är något bra och känslor något man inte ska visa. En förändring måste börja tidigt.

Vänsterpartiet har sedan länge drivit på för en ordenlig satsning för att förebygga våld i Sundbyberg. Det är inte så att staden inte gör något alls i denna fråga. Stödteamet stöttar våldsutsatta och Familjevåldsteam Nordväst erbjuder behandling för våldsutövare. Stjärnjouren får stöd och dialog förs med kvinnojouren. Fältarna gör sitt och Rissneambassadörerna och ungdomslotsarna i Hallonbergen kan i viss mån ses som förebyggande insatser. Polis och Relationsvåldscentrum finns när det gäller den rättsliga biten. Vi måste självklart erbjuda stöd och skydd till den som utsatts för våld och behandling för de, oftast män, som utövar våld. Problemet är att det är öar av insatser och att kommunen saknar en långsiktig strategi för att förhindra våld, ett samordnande arbete och insatser som verkligen tar våldet på allvar.

Vi har lagt motioner om kartläggning av våld mot kvinnor, stöd till Sundbybergs kvinnojour, långsiktigt stöd till Stjärnjouren och just för att staden på allvar ska satsa på ett samlat, långsiktigt arbete för att förebygga våld – innan det händer. Detta arbete måste förstås utgå från ett genus- och maktperspektiv, och involvera många olika aktörer – förskola, skola, socialtjänst, fritidsverksamhet, polis och föreningar för att nämna några. Här finns goda förebilder att hämta inspiration från som sitter på mycket kunskap och erfarenhet; exempelvis Botkyrka kommun, Män för jämställdhet och inte minst Sundbybergs egna Stjärnjouren.

Sundbyberg brukar vara i fronten, och ska vara i fronten – det är hög tid att hoppa på tåget nu. Staden behöver verkligen ta våldet på allvar. Vänsterpartiet står upp för ett tryggt, öppet Sundbyberg för alla.

Maria Lindenryd och Ina Lo Franzén

21 oktober 2016

Dela den här sidan:

Kopiera länk