sida

Först #metoo, sen fuck you

Berättelser om sexuella övergrepp sköljer just nu över världen och landet. #metoo startades efter att det sexuella våld som filmproducenten Harvey Weinstein utsatt en rad kvinnor för kommit fram i ljuset. Klart man blir bedrövad, igen. Dock inte förvånad. Att män använder sexuellt våld är liksom inget nytt. Bär med mig många berättelser från åren på behandlingshem för kvinnor i missbruk och från RFSL:s brottsofferjour. Samtidigt är det väldigt mäktigt när den stora vreden mot mäns övergrepp väller fram.

Berättelser om sexuella övergrepp sköljer just nu över världen och landet. #metoo startades efter att det sexuella våld som filmproducenten Harvey Weinstein utsatt en rad kvinnor för kommit fram i ljuset. Klart man blir bedrövad, igen. Dock inte förvånad. Att män använder sexuellt våld är liksom inget nytt. Bär med mig många berättelser från åren på behandlingshem för kvinnor i missbruk och från RFSL:s brottsofferjour. Samtidigt är det väldigt mäktigt när den stora vreden mot mäns övergrepp väller fram.

Mitt i all ilska över manssvineriet så är det skönt att komma till jobbet på stadshuset i Hallonbergen. Här blir strukturer som kan kännas översköljande och hopplösa till en något hanterbart och konkret. Ilskan blir till pepp.

Vänsterpartiet har länge drivit på för att stoppa mäns våld mot kvinnor och för ökad jämställdhet. Vi driver på för att sex utan samtycke ska ses som ett övergrepp. Vi vill ha feministiskt självförsvar i skolan och att det satsas på att förebygga våld genom att bryta destruktiva maskulinitetsnormer. Vi har i förhandlingar med regeringen fått igenom ett statligt stöd till kvinnojourerna med 100 miljoner kronor per år.

Hur ser det då ut i Sundbyberg? Ja Sundbyberg har nog tyvärr lika många manssvin som vilken stad som helst, men sticker tyvärr också ut när det gäller statistiken för grov kvinnofridskränkning. Vänsterpartiet har drivit igenom att Kvinnojouren i Sundbyberg fått stöd, att Stjärnjouren fått ett mer långsiktigt bidrag och att vårt kommunala bostadsbolag kan införa Huskurage som ger boende verktyg att agera vid oro för grannar. Vi har varit med och startat nattvandring i Rissne och stöttat Rissne Pride. I vår budget för 2018 ökade vi antalet fältsekreterare och personal på fritidsklubbarna, vi inleder samarbete med Antidiskrimineringsbyrån, vi ger gratis larm till äldre och startar en social investeringsfond som möjliggör långsiktiga förebyggande satsningar för ökad trygghet.

Och, visst görs det redan många bra insatser i Sundbyberg inom våra hbtq-certifierade verksamheter, via utbildning om våld, fritidsgården Hundra74:ans fantastiska jobb med att lyfta tjejer och den trygghetssamordnare som anställts. Fältsekreterarna gör ett gott jobb men måste bli fler för att hinna med. Stjärnjouren föreläser på skolor men är beroende av enskildas intresse och möter endast en bråkdel av alla som skulle behöva prata om sexuellt våld. Problemet är att det här är öar av insatser som saknar samordning, och tydlig politisk prioritering. Det kan vi aldrig nöja oss med.

Vänsterpartiet Sundbyberg driver därför också på för att staden ska ta ett strategiskt grepp för att förebygga våld och tidigt komma åt destruktiva maskulinitetsnormer. Det tycker den politiska ledningen (M, KD, C, L, MP) är onödigt och avslog därför den motion som lagts i frågan. I motionssvaret skriver kommunstyrelsens ordförande Mikael T. Eriksson (M) att ”De destruktiva och ibland våldsamma normer som kan råda i vissa umgängeskretsar ska vi genom en mängd olika verktyg arbeta för att motverka inom kommunen.” Men nej, vi pratar inte om ”vissa umgängeskretsar”. Vi pratar om män, vi pratar om patriarkatet. #metoo påminner om just detta – manssvinerier finns överallt, inte bara i ”vissa umgängeskretsar”. Vägrar man att se mäns strukturella överordning så kommer man ständigt att misslyckas med att bekämpa grundproblemet.

Vrålet från #metoo påminner om varför vi inte ska sitta själva och vara förbannade. Vill du göra mer – organisera dig! I Stjärnjouren, Kvinnojouren i Sundbyberg, RFSU, MÄN, FATTA, Nattskiftet eller något annat sammanhang. Och kom med oss i Vänsterpartiet, så hjälps vi åt att mosa patriarkatet om och om igen.

Sofia Kuno
27 oktober 2017

Vill du prata med en jour om något du varit med om? Kontakta närmsta jour inom Unizon, Roks, Brottsofferjouren eller RFSL:s brottsofferjour.

Intresserad av feministiskt självförsvar? Maila mig på [email protected] så styr vi upp!

Dela den här sidan:

Kopiera länk