sida

Frösundas långa skugga

2016 valde staden att teckna ett avtal med bolaget Frösunda om att driva ett av äldreboendena på Ekbacken. Facken varnade omedelbart för bolaget och påpekade att de vunnit upphandlingen med ett anbud som i praktiken skulle omöjliggöra en god kvalitet i omsorgen. Mycket riktigt kom omedelbart rapporter från personal såväl som anhöriga om missförhållanden i boendet. Vänsterpartiet drev på hårt för att åtgärder skulle vidtas. Efter två lex Maria anmälningar valde äldrenämnden tillslut att riva avtalet med Frösunda – ett beslut som samtliga partier i nämnden ställde sig bakom.

2016 valde staden att teckna ett avtal med bolaget Frösunda om att driva ett av äldreboendena på Ekbacken. Facken varnade omedelbart för bolaget och påpekade att de vunnit upphandlingen med ett anbud som i praktiken skulle omöjliggöra en god kvalitet i omsorgen. Mycket riktigt kom omedelbart rapporter från personal såväl som anhöriga om missförhållanden i boendet. Vänsterpartiet drev på hårt för att åtgärder skulle vidtas. Efter två lex Maria anmälningar valde äldrenämnden tillslut att riva avtalet med Frösunda – ett beslut som samtliga partier i nämnden ställde sig bakom.

En konsekvens av det beslutet, och att staden själv nu driver boendet, är att ersättningsnivån per boende och natt fick höjas till en mer realistisk nivå. Det var både nödvändigt och positivt för de äldre såväl som för de anställda. Nämnden beslutade därför, även det i enighet, att begära utökad budgetram för 2018 i syfte att kompensera för de ökade kostnader som uppstått efter att avtalet med Frösunda rivits.

Det är därför bekymrande att de styrande partierna (M, L, KD, C, MP) nu istället föreslår att INTE utöka ramarna för äldrenämnden. Istället ska nämnden uppmanas att vidta ”åtgärder” för budget i balans, dvs ytterligare besparingar och nedskärningar på våra äldre. Förvånande är att även de andra partierna (S, SD) släppte igenom besparingskravet. På kommunstyrelsens sammanträde pekade de på en beslutsattsats om att nämnden får dra över den budget de fått av kommunfullmäktige, istället för att bara få en större budget.

Men, de kommer oavsett det inte runt beslutet att nämnden också ska komma med förslag på besparingar – ett beslut som i slutändan kommer drabba de äldre och personalen i äldreomsorgen. Det kan Vänsterpartiet inte ställa sig bakom. Vi tänker inte låta Frösunda kasta sin långa skugga över Sundbybergs och dess seniorer. Vill man inte ha besparingar inom äldreomsorgen röstar man rimligen nej till krav på besparingar inom äldreomsorgen. Vi står upp för goda arbetsvillkor och en god äldreomsorg utan vinstintressen.

Jesper Wiklund
1 juni 2018

Som Vänsterpartiet skriver
”Nästa vecka skulle det kunna bli slut på vinstjakten i välfärden. Då ska riksdagen debattera och rösta om ett lagförslag som tack vare Vänsterpartiet ligger på riksdagens bord. Detta drama handlar om en av vår tids mest avgörande frågor – vinst i välfärden – där ett enda parti, Vänsterpartiet, konsekvent trotsat den mäktiga vinstlobbyn, högern och SD och lyckats baxa en ovillig regering framför oss. Här kan du läsa den rafflande historien om hur ett litet parti kunde ändra hela debatten: https://www.vansterpartiet.se/historien-om-vinstfragan/

Dela den här sidan:

Kopiera länk