sida

Fusklapp

centrum-tyck-tillMiljöpartiet och de andra borgerliga partierna har redan bestämt sig för att sälja ut Ekbacken, Rissne Centrum, Hallonbergen Centrum och Ör centrum. Vad som måste vara den största utförsäljningen och privatiseringen i kommunens mer än hundraåriga historia klubbades igenom på rekordfart på ett extrainsatt kommunfullmäktigemöte mitt i semestern. Varför? 
Man vill ha in pengarna så att kommunen kan gå med överskott ett par år till. Utåt motiveras beslutet att sälja centrumen dock med att en privat ägare kan utveckla dem – men det finns ännu ingen beskrivning av hur en privat aktör ska utveckla t ex Hallonbergen C. Det arbetet ska man påbörja först nu.

Här har du en viktig möjlighet att påverka så att vi åtminstone inte säljer ut våra gemensamma tillgångar till rövare som utarmar våra centrum för kortsiktig vinst. Helgen 16-18 september kommer staden vara ute i fyra olika stadsdelar för att samla in synpunkter från folk om hur våra centrum ska se ut, vad du vill förändra och vad du vill ha kvar. Läs mer här. Viktigt att många går dit. För att hjälpa dig på vägen kommer här en liten fusklapp med saker att lyfta:

  • Förvaltarens bostadskö: Privata fastighetsägare kan antingen låta sina hyresrätter fördelas via Förvaltarens bostadskö eller sätta upp en egen kö där de bestämmer hur lägenheterna ska fördelas. I Rissne är det stor risk att ett antal lägenheter säljs ut samtidigt som centrum. Det är inte otänkbart att en privat köpare vill ta över lägenheter även i Hallonbergen i framtiden. Senast i våras skröt en företrädare för ett privat fastighetsbolag jag mötte om hur han låtit sin städerska gå förbi bostadskön som en tjänst gentemot henne. Det är absolut avgörande att samtliga hyresrätter fördelas via Förvaltarens kö. Det är redan nu 100.000 köande till färre än 10.000 lägenheter. Om Förvaltaren gör sig av med ännu fler hyresrätter så kollapsar bostadsförsörjningen i Sundbyberg totalt.
  • Skolornas lokalkostnader: I underlaget till försäljningen framgår att skolornas lokalkostnader skulle öka med 2 % om hälften av lokalerna ägdes av privata aktörer. Centrumförsäljningarna påverkar två kommunala skolor (Grönkulla- och Duvboskolan) samt flera förskolor. Det innebär att man måste lägga mindre pengar på något annat – hur kommer skolornas verksamhet påverkas av försäljningen?
  • Bibliotek, Kulturcentrum och fritidsgårdar: I både Rissne och Hallonbergen finns viktig kommunal verksamhet. Dessa måste ha möjlighet att fortsätta sin verksamhet och garantier måste ges så att de får vara kvar i sina lokaler utan hyreshöjningar.
  • Hallonbergens idrottshall: Vi har stor brist på idrottshallar i Sundbyberg. Vi måste bevara de som finns och det gäller även idrottshallen i Hallonbergen C, oavsett ägare.
  • Vårdcentraler, bankomater och matbutiker: Både Rissne och Hallonbergen behöver detta för att fortsätta vara levande stadsdelar. Privata ägare måste garantera att detta finns kvar.
  • Anställningar och sommarjobb: Förvaltaren har en viktig roll tar ett stort ansvar i att anställa ungdomar och erbjuda sommarjobb. Med färre fastigheter kommer Förvaltarens budget minska och därmed deras möjlighet att anställa somarjobbare, ungdomslotsar och stötta lokal föreningsverksamhet. Privata centrumägare måste lova att fortsätta ta ett tydligt socialt ansvar.
  • Äldreboende: Lötsjögårdens äldreboende i Hallonbergen kan komma att påverkas av försäljningen. Huset har precis renoverats och de äldre flyttats i två omgångar. De boende och personalen måste garanteras plats i fastigheten och att hyran inte höjs, så att pengar kan gå till verksamhet istället för lokalkostnader.
  • Trygghetsboende: Även Förvaltarens trygghetsboende kan komma att påverkas av försäljningen. Kan en privat ägare lova att trygghetsboendet finns kvar?

Se där! Ett helt koppel med frågor att lyfta och krav att ställa i dialogerna.

Lägg till det allt som är bra – grönytor, bollplan, rosa rummet – och allt som kan bli bättre – otrygghet, trasiga rulltrappor eller fönster, café (i Rissne) så har vi en helkväll.

Jesper Wiklund

9 september 2016

Mer info – ställ frågor och tyck till om centrumutvecklingen till stadens politiker och anställda här:

Fredagen 16 september

Plats: Framtidspaviljongen, Sundbybergs torg
Tid: 16.00–18.00

Lördagen 17 september

Plats: Rissne Centrum
Tid: 10.00–12.00

Plats: Hallonbergen Centrum (om Hallonbergen och Ör)
Tid: 13.00–15.00

Söndagen 18 september

Plats: Aktivitetsparken i Stora Ursvik
Tid: 10–12 Stora Ursvik

Dela den här sidan:

Kopiera länk