sida

Inte alltid roligt att få rätt

När Alliansen tog makten i Sundbyberg efter valet 2006 så spillde de ingen tid. I ganska rask takt beslutades bl a att äldreboendet Ekbacken skulle styckas upp i enheter som i sin tur skulle läggas ut på entreprenad. De avtal som då skrevs var under all kritik och medförde att kommunen bl a fick gå in och säkra upp nattbemanning – något man glömt att ta med i avtalet och som (såklart) entreprenörerna svor sig fria ifrån.

När Alliansen tog makten i Sundbyberg efter valet 2006 så spillde de ingen tid. I ganska rask takt beslutades bl a att äldreboendet Ekbacken skulle styckas upp i enheter som i sin tur skulle läggas ut på entreprenad. De avtal som då skrevs var under all kritik och medförde att kommunen bl a fick gå in och säkra upp nattbemanning – något man glömt att ta med i avtalet och som (såklart) entreprenörerna svor sig fria ifrån.

Socialdemokraterna återtog makten 2008 och den inslagna vägen, med privatisering av offentlig verksamhet, fortsatte.

Efter att frågan stötts och blötts under ett par år, togs 2011 beslut om att året därpå införa LOV – Lagen om valfrihet – inom hemtjänsten i Sundbyberg.

Vänsterpartiet var självfallet emot detta, eftersom vår grundinställning är ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”. Vi vägrar se människor utifrån ett lönsamhetsperspektiv!

När pengar och vinst blir en drivkraft i välfärden leder det helt fel! Det enda företagen kan göra för att gå att få vinst, är att spara ner på personal. Detta är något vi har kunnat se från dag ett när privatiseringen drog in över äldreomsorgen i Sundbyberg.

Liberala invändningar mot vårt synsätt brukar vara att det är enskilda utförare; kommunala eller privata, som är antingen bra eller dåliga och att det går att komma tillrätta med, bara uppföljningarna är tillräckliga.

Självfallet är det så att det finns de privata utförare som är jättebra och det finns kommunal verksamhet som inte är bra, men frågan är större än så. I alla fall för mig som vänsterpartist.

Ska våra gemensamma skattepengar gå till vinst, till riskkapitalbolag, som för det första inte tar några risker överhuvudtaget och för det andra plockar ut vinst via skatteparadis, för maximal utdelning?! Självklart inte! Inom äldreomsorgen i Sundbyberg har vi sett flera exempel på när vinstintressen blir styrande och verksamheten lidande.

På Frösunda hotades personal med neddragna tjänstgöringsgrader, personal flyttades mellan våningar, det fattas sjuksköterskor och personal känner sig inte trygga i att framföra åsikter och klagomål.

Inom hemtjänsten har nyligen två företag stängts av från vidare uppdrag i kommunen. Anledningen är i båda fallen att de trixat med tidrapporteringen och sagt att de varit på plats hos brukare när de helt uppenbart inte har varit det – allt i syfte att tillskansa sig mer pengar från kommunen utan att behöva ta personalkostnaden.

I slutänden är det den enskilde medborgaren, brukaren, som drabbas.

Systemfelet, som vinster i välfärden utgör, har vi vänsterpartister påtalat från allra första början. Men när vi nu gång på gång ser effekterna av privatiseringarna, så är det inte speciellt tillfredsställande att veta att vi har haft rätt hela tiden.

Veronica Kallander
Vice gruppledare

6 oktober 2017

Dela den här sidan:

Kopiera länk