sida

Klimatforum 2016

Klimatforum 4Nu i februari representerade jag Vänsterpartiet Sundbyberg på Klimatforum 2016. Temat var vägen efter FN:s klimatmöte i Paris, och det man tidigt hade lagt upp som mål var att bli världens första fossilfria land. För att nå detta mål, talade man om tre B:n. Bilen, Bostaden och Biffen.

Nu i februari representerade jag Vänsterpartiet Sundbyberg på Klimatforum 2016. Temat var vägen efter FN:s klimatmöte i Paris, och det man tidigt hade lagt upp som mål var att bli världens första fossilfria land. För att nå detta mål, talade man om tre B:n. Bilen, Bostaden och Biffen.

De inledande talen började med optimistiska röster. Tack vare Johan Rockström fick vi en beskrivning av andra sidan av myntet också. Rockström är en av de kritiska rösterna mot det avtal som upprättades i Paris. En kritik är att vi idag ser konsekvenserna av en temperaturhöjning av 1-2 grader. Att ha ett mål som tillåter ytterligare höjning är egentligen fasansfullt, eftersom vi inte har en aning om vad det kan ge för nya konsekvenser.

Det finns mycket som kan göras för att främja en omställning till en så kallad cirkulär ekonomi. Skolan har en otroligt viktig roll för att skapa medvetande om hållbar konsumtion, eftersom det är där framtidens konsumenter finns. En annan reform som man talade om var delningsekonomi – affärer där man kan låna verktyg istället för att köpa. Allt detta är viktigt och bra, men en stor utmaning med sikte på detta är då samhällets dubbla signaler. Å ena sidan talar vi om att konsumtion påverkar negativt, å andra sidan finns åsikter om att konsumtion håller samhället igång. Denna diskussion lämnades öppen på seminariet och är definitivt något som vi bör ta med för fortsatt diskussion.

Klimatforum 1Under dagen fick vi också ta del av mer konkreta förslag på hur vi skulle kunna anpassa vår verksamhet lokalt. Olika kommuner berättade om exempel på satsningar såsom att införa resfria möten, inrätta en kretsloppspark med återbruksgalleria eller utmana medborgarna till t ex en köpfri månad.

Under dagen fick vi också ta del av mer konkreta förslag på hur vi skulle kunna anpassa vår verksamhet lokalt. Olika kommuner berättade om exempel på satsningar såsom att införa resfria möten, inrätta en kretsloppspark med återbruksgalleria eller utmana medborgarna till t ex en köpfri månad.

Det intressanta var att under dagen så nämndes ingenting om Vattenfalls kol. Seminariet var visserligen upplagt på så sätt att vi inte skulle komma in på en diskussion om detta, men med så tydliga mål om en bättre värld, så borde inställningen – Låt kolet ligga – vara en självklarhet.

Jag hoppas att 2015 var året då vi nådde kulmen av miljöförstöring. Samtidigt hoppas jag att det var året då vi blev medvetna och ville satsa allt på att förändra. Ban Ki Moon har tidigare uttalat sig om att ”Vår generation är den första som kan utrota fattigdomen. Och vi är den sista som kan stoppa klimatförändringarna.” Jag håller inte med honom. Ja, vi kanske är den sista generationen som kan stoppa klimatförändringarna, men vi är definitivt inte den första generationen som kan utrota fattigdomen. Vi har alltid haft möjligheten att prioritera om, men det har tidigare inte varit aktuellt. Skillnaden är att vi måste göra något nu. Bara tillsammans kan vi skapa en ny framtid.

Moisés Ubeira

26 februari 2016

Läs mer om Klimatforum 2016 här.

Dela den här sidan:

Kopiera länk