sida

När vinstintresset är borta kan vi fira

I förra veckan kom beskedet: Kommunen säger upp avtalet med Frösunda på Ekbacken!

I förra veckan kom beskedet: Kommunen säger upp avtalet med Frösunda på Ekbacken!

Det kunde varit läge att här säga: Vad var det vi sa?
Det kunde varit läge att här säga: Ha! Se, Vänsterpartiet fick rätt igen!
Det kunde varit läge att jubla.

Men någonstans fastnar jubelklangen i halsen. För detta hade aldrig behövt ske. När det tidigt i våras stod klart att Frösunda vunnit upphandlingen, varnade Kommunal genast för att det skulle bli stora problem att hålla god kvalitet i arbetsmiljön, vården och omsorgen, med det anbudet.

Frösunda å sin sida började, redan innan de kommit på plats på Ekbacken, att skapa oro bland personalen, genom att hyvla deras tjänster – en del med så mycket som 30%. Tack vare organisering och protester bland de anställda tvingades Frösunda backa om hyvlingen. Men många problem kvarstod och eskalerade. Personal flyttades runt bland våningarna vilket fick som konsekvens att de äldre och deras anhöriga inte kände igen personalen och att personalen inte kände till behoven hos de äldre de skulle jobba med.

Många i personalgruppen såväl som anhöriga hörde av sig till oss politiker med en vädjan om att agera. Kommunen initierade också ganska omgående efter Frösundas övertagande den första uppföljningen. Den kom att följas av fler, med krav på åtgärdsplaner från Frösunda.

Under tiden har Frösunda kunnat fortsätta tjäna pengar på de äldre. Vänsterpartiet har under lång tid nu arbetat för att kommunen måste häva avtalet med Frösunda. I förra veckan kom alltså beskedet: Avtalet med Frösunda rivs!

Så vad händer nu? Kommunen kommer att ta över driften av Ekbacken Hus H så länge. Vänsterpartiet måste bevaka att personalen följer med i det övertagandet och att dygnsersättningen blir på en sådan nivå att det GÅR att bedriva en omsorg värd namnet.

Det blågröna styret har i sin budget för 2018 aviserat att stadens egna boenden kommer få rejält sänkt dygnsersättning i och med införandet av LOV (Lag om valfrihetssystem) inom särskilda boenden i äldreomsorgen. I vår vänsterpartistiska budget har vi istället lagt in en höjning av dygnsersättningen.

Vänsterpartiet får rätt, igen! Men fira kan vi ändå inte riktigt göra. En från början snålt tilltagen dygnsersättning som det dessutom ska göras vinst av – det säger sig själv att offren blir de äldre, deras anhöriga och personalen. Vinster hör inte hemma i välfärden och det har visat sig här med all tydlighet. När vinstintresset är borta – då kan vi fira.

Veronica Kallander
3 november 2017

Dela den här sidan:

Kopiera länk