sida

Nedgrävningen av järnvägen, vad tycker (V)i?

För en levande stad så krävs det mötesplatser, inte minst mötesplatser där man är välkommen oavsett ålder, hur mycket man köper eller inte köper eller om man tar sig fram till fots, i rullstol eller barnvagn. Vi vill därför ha ett torg som är en samlingsplats, där man inte behöver konsumera för att vistas. Vi ser stora fördelar med att det nuvarande torget utökas och får mer gröna inslag. Likaså välkomnar vi att locket över järnvägsspåren förvandlas till en grön promenad med utrymme för både uteserveringar och cykelbanor.

För studentboendet som planeras vid ”Ikanohuset” är det viktigt att det inte leder till nya barriärer samt att det i så liten utsträckning som möjligt skuggar torget eller skymmer fasaden längsmed Landsvägen 41 – 51, en fasad som kommit att bli något av Sundbybergs varumärke. Ytterligare ett landmärke är ”Industribrunnen” utanför gamla kommunhuset/Story Hotell. I förslaget flyttas den och får en mer central plats på torget vilket vi uppskattar.

Vi uppskattar att många av de viktigaste synpunkterna från samrådet har uppfattats av handläggarna – cykelgarage vid tunnelbanestationen, Marabouparken bevaras som en sluten park och de skuggande husen som ritats in söder om parken plockas bort.

När Annedal byggdes så påverkades Förvaltarens hus vid Ekdungen negativt med buller och sprickbildningar. När nu spåren breddas och tunneln byggs måste staden, Förvaltaren och Trafikverket noga följa arbetet så att inte husen och de boende där påverkas negativt.

Detsamma gäller för situationen för handlarna i centrum under byggtiden. Vi såg hur småföretagarna fick dras med stora inkomstbortfall i Storskogen under tiden torget byggdes om – i vissa fall hade entreprenören rent av grävt diken utanför deras dörrar så kunderna inte kunde komma in! Staden behöver därför jobba tillsammans med Företagarna och Stadskärneföreningen för att nedgrävningen av järnvägen Inte innebär att vi begraver en mängd småföretag på köpet.

När det byggs nytt i samband med nedgrävningen vill vi behålla karaktären av stenstad och industriarv i centrala Sundbyberg samt säkerställa solinsläpp på Järnvägsgatan. Det är också viktigt att vi bygger en blandad stad där alla får plats. Vi vill därför att hälften av lägenheterna som byggs ska vara hyresrätter.

Förbättrad kollektivtrafik, mer grönska och mindre buller – och fler hyresrätter. Det här kan bli riktigt bra!

Jesper Wiklund
2 mars 2018

På måndag 5 mars har Nätverket Trivsam stadskärna fest på Sundbybergs torg, läs mer här.

Bilden över Sundbybergs torg när järnvägen läggs i tunnel, från utkast till Program för Sundbybergs nya stadskärna. Beslut fattas på kommunstyrelsens sammanträde 12 mars.

Dela den här sidan:

Kopiera länk