sida

Personalbrist och sjunkande flaggskepp.

Nu har bokslutet för social- och arbetsmarknadsnämnden i Sundbyberg kommit. Det är den nämnd som ansvarar för stadens försörjningsstöd, arbetsmarknadsinsatser, skydd av barn, beslut om LSS, stöd till personer med missbruksproblematik och mycket annat. Nämnden har tidigare år gått minus – det har varit fler med behov av stöd och hjälp än vad staden planerat för när budgeten tagits.

Nu har bokslutet för social- och arbetsmarknadsnämnden i Sundbyberg kommit. Det är den nämnd som ansvarar för stadens försörjningsstöd, arbetsmarknadsinsatser, skydd av barn, beslut om LSS, stöd till personer med missbruksproblematik och mycket annat. Nämnden har tidigare år gått minus – det har varit fler med behov av stöd och hjälp än vad staden planerat för när budgeten tagits.

Det är såklart bra att nämnden nu håller sin budget, men vi måste vara tydliga med varför den gör det. Det handlar om tre områden:

1. Man har inte lyckats få personal till lediga tjänster, då har man ändå lagt 9,5 miljoner på konsulter och tillfälligt inhyrd personal. Lediga tjänster innebär visserligen minskade kostnader, men också att den personal vi har får jobba ännu hårdare och springa ännu snabbare. En ohållbar situation i längden.

2. Man har stoppat så kallade ”Kommunala Visstidsanställningar” (en arbetsmarknadsinsats där kommunen anställer arbetslösa under kortare tid för att de ska få arbetslivserfarenhet) och bara använt ca halva den budgeten. Det betyder att sundbybergare som kunde fått tillfälliga jobb inte fått det för att nämnden skulle spara pengar.

3. Minskade kostnader för försörjningsstöd. Här har kostnaderna minskad sedan 2014 och är alltså inte någonting som den moderata ledningen åstadkommit.

Personalbrist, stoppade insatser och tidigare satsningar som fortsätter ge resultat; det är alltså det som påverkar nämndens budget.

Mest provocerande är nog ändå att ett av stadens flaggskepp – sommarjobbsgarantin – nu är mer av ett sjunkande skepp. 2015 fick över 800 ungdomar sommarjobb, då Vänsterpartiet var med och styrde. Efter maktskiftet 2016 tog man bort sommarjobbsgarantin för stadens niondeklassare och siffran dök till strax över 500 på ett år. Sommaren 2017 kommer vi förmodligen erbjuda ännu färre sommarjobb eftersom företagen tappat intresset efter Moderaternas reformer.

Men, för att avsluta i ett mer positivt tonläge, så är det mycket glädjande att Kvinnojouren i Sundbyberg nu äntligen ser ut att få det stöd som Vänsterpartiet kämpat för i snart två år. Visserligen långt under de nivåer som behövs för att få till en bra verksamhet, men ändå ett fall framåt. Jag älskar när vi får stöd för vår politik. DET är bra för Sundbyberg.

Jesper Wiklund
Andre vice ordförande, social- och arbetsmarknadsnämnden

16 februari 2017

Dela den här sidan:

Kopiera länk