sida

Peter Lundins gästblogg: Hur ser (arbets)livet ut?

Ett valår, som ju detta år är, brukar bli ett hektiskt år för alla förvaltningar och anställda pga att det tas många beslut från våra politiker för att visa handlingskraft och beslutsvilja. Det drabbar verksamheterna ute med korta tider från beslut till utförande. I det dagliga finns inte utrymme för en massa oplanerade påfund varken i budget eller bemanning. Under valår stiger de oplanerade brandkårsutryckningarna nästan från dag till dag. Vi som jobbar förväntas hinna med dessa ”humörsvängningar”, för det får inte märkas på uppdraget som ligger på oss att det tillkommer en rejäl dos av ”arbetsglädje”.

Ett valår, som ju detta år är, brukar bli ett hektiskt år för alla förvaltningar och anställda pga att det tas många beslut från våra politiker för att visa handlingskraft och beslutsvilja. Det drabbar verksamheterna ute med korta tider från beslut till utförande. I det dagliga finns inte utrymme för en massa oplanerade påfund varken i budget eller bemanning. Under valår stiger de oplanerade brandkårsutryckningarna nästan från dag till dag. Vi som jobbar förväntas hinna med dessa ”humörsvängningar”, för det får inte märkas på uppdraget som ligger på oss att det tillkommer en rejäl dos av ”arbetsglädje”.

Mycket är på gång i Sundbyberg, vi bygger så att det knakar. Sundbyberg växer men inte växer vi med det. Alla dessa byggen, avspärrningar och framkomlighetsproblem påverkar vår arbetsmiljö.

Dessutom, det är nya hus nästan över allt, men vart tar växtligheten vägen? Tittar man på de gamla bostadsområdena så är det luftigt med plats för förskolor, lekplatser, parker, planteringar, gräsmattor för rekreation och träd, platser för invånarna att mötas på. Är inte Sundbyberg den bästa plats där stad och land möts? När blev det så att man kan bygga bort grönytor som är till för alla?

Vi som jobbar ute i verksamheterna saknar närvaron av våra chefer. De har många möten varje vecka, kanske till och med varje dag. Det är svårt att leda och fördela arbetsuppgifter om man är långt från ”verkligheten” och ”bara” sitter på möten. När ska de beslut som fattats på mötet genomföras? Kan man vara lönesättande chef när man inte är närvarande i det dagliga arbetet, hur kan man då veta vem som gör vad?

Sedan finns det LYSANDE undantag med närvarande, återkopplande och intresserade chefer. Men jag undrar vart de tog vägen? Alla borde visa upp goda exempel på arbetsglädje, yrkesstolthet och moral. Tack ni närvarande chefer, tyvärr är ni ju undantaget i den stora skaran.

Som tur är så är vi som ger service åt Sundbybergs innevånare engagerade, intresserade och problemlösande för att ge bästa möjliga service åt Sundbybergs invånare, det är ju ni som är våra egentliga chefer och det är ni som ger oss möjligheter genom att ni går och röstar i valet i september vart 4:e år. Så glöm inte bort att gå och rösta – det är på så sätt ni är med och formar samhället ni vill ha både nu och i framtiden.

Peter Lundin
24 januari 2018

Dela den här sidan:

Kopiera länk