sida

Peter Sjöströms gästblogg: Trumpna tankar

Vad vet väl jag enkla medborgare, men min åsikt är att Trumps seger för ett år sedan är ett tecken bland alltför många på demokratins och solidaritetens uppförsbacke. Allt ska numera vara vinstdrivande. Medborgarna är till för samhället i stället för tvärtom vilket gör att de svagaste förlorar.

Vad vet väl jag enkla medborgare, men min åsikt är att Trumps seger för ett år sedan är ett tecken bland alltför många på demokratins och solidaritetens uppförsbacke. Allt ska numera vara vinstdrivande. Medborgarna är till för samhället i stället för tvärtom vilket gör att de svagaste förlorar.

Globalt är jag liksom resten av ”västvärldens” medelklass en vinnare, i närmiljön är jag nog snarare en ekonomisk förlorare. Ändå måste vi som faktiskt tillhör den grupp som kan äta oss mätta och (än så länge) säga vad vi tycker, sluta sparka nedåt mot de mindre lyckligt lottade och istället slå uppåt mot dem som faktiskt är orsaken till det mesta av misären i vår värld.

Vi kan inte låta oss styras av rädslan över att själva ” trilla dit” och förlora det vi har. Det är inte invandrare, arbetslösa, sjuka eller andra utsatta som riskerar vår välfärd. Det är ”Trumparna” som är faran. De som skrämmer oss att tro att vi inte har råd, men själva vinstmaximerar på alla vår andras bekostnad och skrämmer oss för ” DE ANDRA”.

Peter Sjöström
22 november 2017

Dela den här sidan:

Kopiera länk