sida

Rött är det nya gröna

Det är längesedan miljö- och klimatfrågor var en valvinnare, senast var kanske 1988 när Miljöpartiet kom in i riksdagen – enligt många som en konsekvens av ”säldöden” samma sommar. Ändå är det vårt ansvar som politiker och politiska partier att fortsätta driva klimatfrågorna. Om inte vi som är valda att ta ansvar för landet eller kommunen törs gå före och göra de förändringar som är nödvändiga för att vi ska kunna fortsätta leva på den här planeten och i den här staden, vem ska då göra det?

Det är längesedan miljö- och klimatfrågor var en valvinnare, senast var kanske 1988 när Miljöpartiet kom in i riksdagen – enligt många som en konsekvens av ”säldöden” samma sommar. Ändå är det vårt ansvar som politiker och politiska partier att fortsätta driva klimatfrågorna. Om inte vi som är valda att ta ansvar för landet eller kommunen törs gå före och göra de förändringar som är nödvändiga för att vi ska kunna fortsätta leva på den här planeten och i den här staden, vem ska då göra det?

Det är egentligen inte speciellt komplicerat. Vi behöver gemensamt minska vår energianvändning och den energi som används måste vara förnyelsebar. Utöver det behöver vi bli bättre på att värna olika så kallade ekosystemtjänster – förebygga översvämningar, förbättra miljön för polinerande insekter, minska partiklar och buller, förbättra vattenkvaliteten i vattendragen och Lötsjön för att nämna några saker. Det positiva är att vi kan påverka, och göra det ganska snabbt.

I Sundbyberg har vi redan fått igenom exempelvis att staden är Fairtrade-diplomerad och att skolorna erbjuder minst en vegetarisk lunch/vecka. Klimat och hållbarhet är också en av Vänsterpartiets tre prioriterade frågor under mandatperioden. Vi driver på för att:

  • Stärka våra grönområden som Kymlinge och Golfängarna
  • Ordna bättre kollektivtrafik i Ursvik – starta ny elbusslinje
  • Få till en ny returstation innan den i Ursvik flyttar
  • Staden bygger ett nytt växthus
  • Förstärka Ursviks motionsområde
  • Sluta sälja utsläppsrätter (!)
  • Samordna transporterna i staden för minskad trafik
  • Få mer vegetarisk mat i stadens verksamheter

Vänsterpartiet är helt enkelt Sundbybergs bästa miljö- och klimatparti! Riktigt glädjande är att vi också fått det bekräftat vad gäller vårt arbete i riksdagen. Nyligen gjorde Naturskyddsföreningen en ranking av partiernas politik. Där slogs fast vad vi redan viste – Rött är det nya gröna!

Jesper Wiklund
18 maj 2018

Dela den här sidan:

Kopiera länk