sida

Slut på våldet, slut på ojämlikheten.

Idag är det 8 mars, den Internationella kvinnodagen. Jag vill börja med att säga hur trött jag är på (mäns) våld – våld i hemmet och våld på gatan, våld i nära relationer och våld mellan främlingar, våld mot barn, våld mot kvinnor, våld mot män, våld mot den som faller utanför normer för könsidentitet, sexualitet och funktionalitet. Fruktansvärt trött, men just därför är det ännu viktigare att jobba ännu hårdare för att alla ska få känna sig trygga – i hemmet, på jobbet, i badhuset eller på torget.

Idag är det 8 mars, den Internationella kvinnodagen. Jag vill börja med att säga hur trött jag är på (mäns) våld – våld i hemmet och våld på gatan, våld i nära relationer och våld mellan främlingar, våld mot barn, våld mot kvinnor, våld mot män, våld mot den som faller utanför normer för könsidentitet, sexualitet och funktionalitet. Fruktansvärt trött, men just därför är det ännu viktigare att jobba ännu hårdare för att alla ska få känna sig trygga – i hemmet, på jobbet, i badhuset eller på torget.

Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem, och att bekämpa detta har länge varit en hjärtefråga för Vänsterpartiet. I Sundbyberg är det dessutom betydligt vanligare med grov kvinnofridskränkning eller anmälan om misshandelsbrott mot kvinnor än i resten av landet. Siffrorna svänger mycket från år till år och har gått ned betydligt senaste året, men är fortfarande en fråga vi måste ta på allvar. Staden måste jobba tillsammans med Kvinnojouren i Sundbyberg och Stjärnjouren för att bemöta.

Däremot är löneskillnaderna mellan kvinnor och män anställda i kommunen borta. Inkomstskillnader mellan kvinnor och män sett till alla sundbybergare finns dock kvar, men lägre än skillnaderna i landet i snitt. Riktigt oroväckande är dock att sedan högerpartierna med Moderaterna i spetsen tog över styret av Sundbyberg, så ökar andelen otrygga anställningar som deltidsanställning eller visstidsanställning. Vi vet att detta drabbar kvinnor mest.

Det här är ett direkt resultat av politiska beslut. Fram till och med 2015 fanns det ett uppdrag till staden om att heltid och tillsvidareanställning skulle vara norm i våra anställningar (dvs att de som vill jobba deltid får det men att de som vill jobba heltid ska erbjudas möjlighet att göra det). Det här uppdraget avskaffades alltså i samband med maktskiftet, när Vänsterpartiet inte längre är med och styr. Förändringen har redan fått konsekvenser.

Politiska beslut gör skillnad, ibland till det sämre – som när Moderaterna beslutade sig för att tillfälligt stoppa Rissneambassadörerna eller som i exemplet ovan. Men, det innebär också att du kan förändra – till det bättre. Genom att rösta, genom att engagera dig och genom att övertyga dina vänner att engagera sig. Tillsammans gör vi Sundbyberg till en öppen stad för alla!

Vänsterpartiet driver på för:

  • Ett fortsatt och långsiktigt stöd till Kvinnojouren i Sundbyberg och Stjärnjouren
  • Att staden tar fram en plan för våldsförebyggande arbete och satsar rejält på det
  • Att Huskurage införs hos Förvaltaren – ger grannar verktyg att stoppa våld
  • Att staden öppnar ett boende för våldsutsatta kvinnor som vill ta sig ur missbruk
  • Att rätt till heltid och tillsvidareanställning som norm återinförs i stadens anställningar
  • Att Rissneambassadörerna fortsätter och utökas även till Hallonbergen

Veronica Kallander

8 mars 2017

Dela den här sidan:

Kopiera länk