sida

Stötta Sundbybergs Kvinnojour och Stjärnjouren

StjärnjourenRunt om i landet finns hundratals kvinnojourer. Där stöttas och skyddas våldsutsatta kvinnor och deras barn. Där arbetas det förebyggande mot våld i nära relationer och man skapar opinion och sprider kunskap. I Sundbyberg har vi dessvärre under en tid saknat kvinnojour, men vi har haft (och har) den fantastiska Stjärnjouren, som bl.a. med stöd från kommunen stöttar unga tjejer och transpersoner och sprider information bland ungdomar i staden.

Runt om i landet finns hundratals kvinnojourer. Där stöttas och skyddas våldsutsatta kvinnor och deras barn. Där arbetas det förebyggande mot våld i nära relationer och man skapar opinion och sprider kunskap. I Sundbyberg har vi dessvärre under en tid saknat kvinnojour, men vi har haft (och har) den fantastiska Stjärnjouren, som bl.a. med stöd från kommunen stöttar unga tjejer och transpersoner och sprider information bland ungdomar i staden.

För drygt ett år sedan bestämde sig en grupp eldsjälar för att Sundbyberg också behövde en kvinnojour. Bara några månader senare hade man antagit stadgar, valt en styrelse och började söka stöd för att få fram lokal och den utrustning som behövs. Dessvärre har det gått trögt med finansieringen. Detta är märkligt då de flesta politiska partierna i Sundbyberg, från höger till vänster, säger sig vara positivt inställda till ett samarbete med jouren.

Däremot har Stjärnjouren under flera år haft ett stöd från kommunen. Det har tyvärr dock begränsats till ett år i taget. Det innebär att man vid varje årsskifte har behövt avvakta besked från kommunen om man kommer få fortsatt stöd eller inte vilket påverkar verksamheten negativt.

Förra veckan beslutade kommunstyrelsen i full enighet att jouren ska få stöd även i år. Dessvärre avslog högerstyret av någon anledning Vänsterpartiets och Socialdemokraternas förslag om att tillsammans med Stjärnjouren ta fram en plan för hur man kan göra stödet mer långsiktigt så att jourens arbete kan flyta på utan avbrott.

På kommunfullmäktige på måndag får de dock en ny chans. Där lägger Vänsterpartiet en motion om att ge stöd till Kvinnojouren i Sundbyberg, och en motion om ett samarbete med Stjärnjouren för att göra stödet mer långsiktigt. Jag hoppas att alla partier som ser mäns våld mot kvinnor och våld i hbtq-relationer som ett problem då tar chansen att ställa sig bakom förslagen och stöttar jourernas arbete.

Jesper Wiklund

29 januari 2016

Dela den här sidan:

Kopiera länk