sida

Sundbyberg på svältkur

jesper_porträtt1_webbDet är nästan som om den nya politiska ledningen (den blågröna Nimbykvintetten) fått för sig att sundbybergarna har det för gott ställt. Man har nu nämligen lagt en budget som sätter staden på en rejäl svältkur. Som vanligt är det äldre, barn och ungdomar samt grupper som redan befinner sig i utanförskap som drabbas värst när högern ska lägga pengar på hög.

Man kan jämföra den budget som nu lagts fram med den som Vänsterpartiet står bakom – den som togs i Kommunstyrelsen i oktober. Till att börja med lägger högern och Miljöpartiet 20 miljoner(!) kronor mindre på verksamheten. Värst drabbas Social- och arbetsmarknadsnämnden (-8 milj) och Grundskole- och gymnasienämnden (-6 milj) men även Äldrenämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Förskolenämnden får sänkningar med 3 miljoner vardera.

Men det kommer mera.

Ersättningen för lokalkostnader sänks med 4,3 miljoner. Pengar som då måste tas från verksamheten. Ersättningen för förväntade pris- och löneökningar sänks med 7,3 miljoner. ”Effektiviserings”kravet på nämnderna höjs från 1 till 1,5 % vilket innebär ytterligare besparingar på 9,3 miljoner. D v s sammanlagt ytterligare 20,9 miljoner. Man kan fråga sig vilken verksamhet det är högerpartierna tycker vi kan göra oss av med. I skolan? I äldreomsorgen? I kulturen?

Dessutom drar man ner rejält på investeringarna. Det blir t ex ingen högstadieskola i centrala Sundbyberg. Totalt för 2016 är det 14 miljoner mindre i investeringar. Året därpå är det 35 miljoner mindre och 2018 skandalösa 454 miljoner mindre. Det innebär att kommunen dels kommer få svårt att erbjuda skolplats till alla barn som går här, dels innebär det att vi skapar ett beroende av privata fastighetsägare som kommer bestå under många år efter att vi blivit av med Nimbykvintetten.

Jämför man det beräknade resultatet mellan de två budgetarna så drar de blågröna ner med 40 miljoner. Den fråga som borde ställas till var och ett av partierna är följande:

Ni lovade mer till äldre omsorgen – det blev mindre. Vad ska bort?

Ni lovade korta köerna till musikskolan – men ger mindre pengar. Vad ska bort?

Ni lovade höja lärarlönerna – men lägger mindre på löneökningar. Vad ska bort?

Ni lovade nya idrotshallar – men lägger mindre i investeringar. Hur ska ni få fram nya hallar?

Jesper Wiklund

4 december 2015

Dela den här sidan:

Kopiera länk