sida

Tack till förvaltning och skolpersonal

skolan

”Sådana här möten brukar hålla på i flera timmar, men den här gången tror vi det ska räcka med en. Det är ganska talande”. Så öppnade Skolinspektionen sin genomgång av den inspektion man haft av skolan i Sundbyberg. Mötet gick på en halvtimme.

Under hösten har Skolinspektionen studerat hur Sundbyberg lever upp till sitt ansvar och följer lagen i grundskolan, gymnasieskolan, grundsärskolan, gymnasiesärskolan, fritidshemmen, förskolan och vuxenutbildningen. För fem år sedan, när inspektionen av kommunen gjordes senast fick huvudmannen (Sundbybergs stad) ganska omfattande kritik. Nu hade Skolinspektionen bara två anmärkningar:

  • Även barnen i de yngre årskurserna ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning
  • Svenska för invandrare ska ges även sommartid.

Jag kan bara konstatera att skolorna i Sundbyberg gjort en fantastisk resa, det är nu även konstaterat av Skolinspektionen. Det har vi skolpersonalen och kämparna på Barn- och utbildningsförvaltningen att tacka för. Det vet jag som varit med på resan i egenskap av ordförande i Grundskole- och gymnasienämnden under 2015.

Ytterligare ett tecken på att våra skolor höjt sig är att det är allt fler som söker sig till dem. Det finns nu bara ett fåtal platser lediga i högstadiet och jag är ärligt talad orolig för hur vi ska klara att erbjuda en plats åt alla de som vill in till hösten. Särskilt nu när högerstyret stoppat två av de planerade högstadieskolorna (en i centrala Sundbyberg och en i Ursvik). Det här riskerar också att öka segregeringen i staden och försämra skolresultaten i våra skolor. Jag har därför ställt en interpellation (en fråga) till Grundskole- och gymnasienämndens nya ordförande om hur han vill jobba för att motverka segregering samt se till att alla elever i staden garanteras en plats i våra skolor. Svar ska komma på Kommunfullmäktige måndag 1:a februari. Det ser jag fram emot!

Jesper Wiklund

26 januari 2016

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk