sida

Ungas framtid och lärarnas trygghet

Moderaterna har länge kritiserat tidigare styren för låga ambitioner inom skolan. Vi har nu fått den årliga rapporten från Lärarförbundet – Bästa skolkommun 2017 – där siffrorna talar sitt tydliga språk. Skolan i Sundbyberg faller i rankingen och fler negativa tendenser har uppkommit. Med andra ord misslyckas även Moderaterna med skolan trots sin tidigare höga svansföring. Totalt sett har kommunens ranking fallit flera placeringar. Det är på två områden som kommunen fallit mest, avseende antalet behöriga lärare och lärartäthet.

Moderaterna har länge kritiserat tidigare styren för låga ambitioner inom skolan. Vi har nu fått den årliga rapporten från Lärarförbundet – Bästa skolkommun 2017 – där siffrorna talar sitt tydliga språk. Skolan i Sundbyberg faller i rankingen och fler negativa tendenser har uppkommit. Med andra ord misslyckas även Moderaterna med skolan trots sin tidigare höga svansföring. Totalt sett har kommunens ranking fallit flera placeringar. Det är på två områden som kommunen fallit mest, avseende antalet behöriga lärare och lärartäthet.

I en artikel från Vi i Sundbyberg nr 41, går även ordförande för grundskole- och gymnasienämnden, Morgan Lindqvist (M) ut med ett uttalande om att det dåliga resultatet för lärartäthet i kommunen är en fråga för rektorerna. Detta är bara delvis sant. Rektorer har befogenhet att styra sina resurser till olika satsningar, men det är fortfarande politikerna som avsätter resurserna. Om rektorer enbart kunnat satsa på högre löner, så handlar det om att för lite resurser getts till rektorerna för att överhuvudtaget kunna satsa på höjda löner och ökad lärartäthet.

Skolan har under en lång tid varit under hård press från politiken. Ibland med ökad detaljstyrning och ibland med omorganiseringar som slagit hårt mot skolans verksamheter och som påverkat både elevernas studiero och lärarnas arbetsmiljö. Det finns ingen anledning till att misstro lärarkåren. Det de behöver är en trygg och stabil utveckling där tilliten till professionen är stor och utvecklingen stabil för våra unga.

För att uppnå detta behövs framförallt en bred och långsiktig överenskommelse mellan partier så att lärarnas arbete och elevernas trygghet kan stå på en god grund där utbildning och pedagogik står i fokus, inte politiska konflikter.

Vänsterpartiet ser problem med det okontrollerade skolvalet, men det är inte en fråga vi kan påverka i kommunen. Det vi kan göra på kommunal nivå är de delar som tas upp i rapporten. Två delar i rapporten är väldigt positiva. Sundbyberg stiger rejält i rankingen vad gäller friska lärare samt som avtalspart.

Totalt sett kan inget parti i Sundbyberg vara nöjd med det samlade resultatet. Därför ser vi i Vänsterpartiet stora fördelar att ta initiativet till en bred och långsiktig plan för skolans stabilitet. Vi vill utreda vilka administrativa delar som kan skalas av, omfördelas till annan personal och skapa mer utrymme för pedagogik och utveckling. I slutändan skapar detta bättre förutsättningar för lärarna och bättre resultat hos eleverna.

Som politiskt parti kan vi alltid påverka och framförallt belysa problem och hitta lösningar. Vi tar därför upp ett initiativ som skulle skapa mer studiero och ett mer hållbart arbetsliv för lärarna. Ett sådant initiativ är att skala bort ett av de av kommunen tvingande åtgärderna som lärarna måste utföra. Idag genomförs två Individuella utvecklingsplaner (IUP) per år, men enligt Skolverket räcker det att det görs en gång per år. Att ta bort en IUP per år skulle skapa mer utrymme för lärarna att lägga fokus på pedagogik istället för administrativa uppgifter. Om styret är redo att skapa bättre förutsättningar för lärarna att fokusera på att lära ut, då bifaller man förslaget.

En röst på Vänsterpartiet är en röst på de ungas framtid och lärarnas trygghet. Vårt första initiativ efter valet 2018 skulle vara att skapa ett reformpaket inom grundskolan så att elever och lärare kan känna sig trygga i att större omkastningar inte kommer ske inom en längre period. Skolan ska inte vara föremål för politiska poänger, utan ska vara en plats där våra ungdomar lär sig allt de behöver för att sedan kunna axla ansvaret för samhällsutvecklingen.

Moisés Ubeira
20 oktober 2017

Dela den här sidan:

Kopiera länk