sida

Ungdomar i Rissne motverkas av toppolitiker – (V) tar fighten

Vi har pratat om det förut, men vi tar det en gång till.

Vi har pratat om det förut, men vi tar det en gång till.

2013 höll staden en medborgardialog med de boende i Rissne. Som resultat av den antogs 10 punkter för ett tryggare Rissne. En av de punkterna var inrättandet av Rissneambassadörerna. Det innebar att ungdomar från området anställdes på 75 % under en begränsad tid för att genomföra olika aktiviteter för andra unga i området.

Projektet var mycket lyckat. Till exempel anordnade man välbesökta julfiranden, man ordnade skidresa och lovaktiviteter. Unga fick själva påverka sin stadsdel, och det skapade en väldigt positiv och stolt känsla. Efter maktskiftet 2016 valde dock Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna att lägga ned Rissneambassadörerna – ett svek mot Rissne. Vänsterpartiet protesterade.

2017 bestämmer sig några av ungdomarna i Rissne istället för att driva sitt arbete vidare som en ideell förening – men med samma namn. Det kommunala projektet Rissneambassadörerna har nu alltså blivit en ideell förening med stadgar, årsmöte och en vald styrelse.

Men när de hör av sig till kommunen för att samverka kring julfirande eller sportlovsaktiviteter upplever de att de blir bortstötta. De uppfattar det som att personalen inom kultur- och fritid blivit tillsagda av politiker att de inte får samverka med Rissneambassadörerna.

Eftersom det lät mycket märkligt att staden och den politiska ledningen skulle negativt särbehandla ungdomar som engagerar sig för sin stadsdel  och utestänga dem från möjligheten att samverka med kommunen, så ställde jag på kommunfullmäktige den 26:e mars två raka frågor till ordförande i kultur- och fritidsnämnden Johan Storåkers (L):

1. Stämmer det att tjänstemän i staden fått instruktion att inte samverka med föreningen Rissneambassadörerna?
2. Anser du att Rissneambassadörerna ska få samverka med staden på samma villkor som andra ideella föreningar i Sundbyberg?

Jag hade inte väntat mig någon annat än ett enkelt ”Nej” på den första frågan och ett tydligt ”Ja” på den andra. Men istället valde han att inte svara på frågorna alls – inte mer än att säga att det ”på sikt kan bli aktuellt med samverkan med Rissneambassadörerna”. Jag upprepade de två frågorna vid flera tillfällen utan att få ett svar från Storåkers. (Du kan se interpellationsdebatten här.)

Det borde vara självklart att Rissneambassadörerna får samverka med kommunen på samma villkor som andra föreningar. Uppenbart är dock att i Sundbyberg och under Liberalernas ledning så misstänkliggörs ungdomars engagemang, ja de till och med motverkas av den politiska ledningen. Det är bedrövligt.

För Vänsterpartiet är att öka ungdomars delaktighet och skapa hopp om framtiden centralt, inte minst i stadsdelar som Rissne där vi har ett relativt lågt valdeltagande. Därför har vi drivit hårt att Rissneambassadörerna ska återinföras. Snart är det val, och då kan du med din röst se till att vi bygger ett jämlikt Sundbyberg för alla.

Jesper Wiklund
29 mars 2018

På bilden: Oppositionsråd Jesper Wiklund tillsammans med två av de som är engagerade i föreningen Rissneambassadörerna, efter debatten i fullmäktige.

Dela den här sidan:

Kopiera länk