sida

Utveckling eller avveckling?

I somras drev Moderaterna igenom stadens största utförsäljningar någonsin. Fastigheter som kommunen äger i Hallonbergen, Ör, Rissne och på Ekbacken ska säljas ut i en enda enorm privatiseringsvåg. Det handlar framför allt om centrumfastigheter – byggnader där det finns matbutiker, bankomater, apotek, vårdcentraler, skomakare och annan verksamhet som de flesta boende tycker är viktigt att ha i sitt bostadsområde.

I somras drev Moderaterna igenom stadens största utförsäljningar någonsin. Fastigheter som kommunen äger i Hallonbergen, Ör, Rissne och på Ekbacken ska säljas ut i en enda enorm privatiseringsvåg. Det handlar framför allt om centrumfastigheter – byggnader där det finns matbutiker, bankomater, apotek, vårdcentraler, skomakare och annan verksamhet som de flesta boende tycker är viktigt att ha i sitt bostadsområde.

Men, där finns även fritidsgårdar, äldreboenden, trygghetsboenden, bibliotek, förskola, hyresrätter, dansstudio, musikskola och daglig verksamhet. Mycket av det här är själva grundbulten i kommunens verksamhet för att alla medborgare ska känna sig trygga och ha en meningsfull fritid.

De här lokalerna försöker nu alltså Moderaterna sälja. Frågan är hur det påverkar de verksamheter jag räknat upp och vad det gör med stadsdelar som Hallonbergen och Rissne?

Till att böja med kan vi se på liknande försäljningar i andra kommuner. För ca 15 år sedan sålde t ex Stockholm ca tio olika centrumanläggningar. Man skulle ställa krav på långsiktigt ägande och det skulle inte enbart vara priset som skulle vara styrande – precis som Moderaterna m fl lovar nu här i Sundbyberg med andra ord. Ett brittiskt företag tog över många av fastigheterna, höjde direkt hyrorna för företagarna där, drev dem därmed från lokalerna och utarmade stadsdelarna. Det brukar kallas för ”Boultbeeskandalen” och är något som de flesta stockholmare känner igen. Detta finns också beskrivet i t ex en kartläggning som genomfördes av Göteborgs Handelshögskola, där flera forskare kritiserade försäljningen.

Vi kan också se på det som står i kommunens eget underlag inför försäljningen. Där framkommer tydligt att kommunens egna verksamheter kan förväntas få högre hyror och därmed mindre pengar till själva verksamheten. Vi kan inte heller styra vilken typ av verksamhet som finns i centrumen när avtalen löper ut.

Ibland påstås anledningen till försäljningen vara att man vill få in pengar till kommunen, men kommunen får redan idag in pengar från hyresinbetalningarna som företagarna i centrum gör varje månad.

Vid andra tillfällen beskrivs det som en ”satsning” på Hallonbergen och Rissne. Men sanningen är den att det är ägaren själv som väljer om det ska satsas eller inte. När kommunen avsagt sig ägandet – så har man också avsagt sig inflytandet.

De vill alltså få in pengar, men säljer inkomstbringande fastigheter.
De vill investera i centrumen, men säljer rätten att besluta om centrumen.
De vill utveckla stadsdelarna, men höjer kostnaderna för verksamheterna där.

Enkelt uttryckt – det här är en riktigt dålig idé.

Vänsterpartiet har ett annat förslag. Förvaltaren går med många miljoner i vinst. De pengarna ska användas till att utveckla de stadsdelar där förvaltarens hyresgäster bor. Rusta upp slitna centrum, anställ ungdomar från området till renoveringar och stötta lokala initiativ som Hallonbergen IF eller Rissneambassadörerna.

Utveckla våra stadsdelar, sälj inte ut dem!

Jesper Wiklund

3 mars 2017

Dela den här sidan:

Kopiera länk