sida

V står upp för höga klimatambitioner

På måndag 24 april tar kommunfullmäktige beslut om en ny måltidspolicy. Den är på många sätt en förbättring gentemot tidigare, inte minst tar man upp frågan om matsvinn. Men det finns också en allvarlig försämring i måltidspolicyn gentemot tidigare. Skrivningen om ”minst två olika rätter, varav en vegetarisk, ska erbjudas vid varje måltid” innebär en minskad politisk ambitionsnivå. Flera av stadens verksamheter har sedan drygt ett år tillbaka erbjudit en köttfri dag i veckan. Om nu bara en av måltiderna per dag får vara vegetarisk försvinner den möjligheten.

På måndag 24 april tar kommunfullmäktige beslut om en ny måltidspolicy. Den är på många sätt en förbättring gentemot tidigare, inte minst tar man upp frågan om matsvinn. Men det finns också en allvarlig försämring i måltidspolicyn gentemot tidigare. Skrivningen om ”minst två olika rätter, varav en vegetarisk, ska erbjudas vid varje måltid” innebär en minskad politisk ambitionsnivå. Flera av stadens verksamheter har sedan drygt ett år tillbaka erbjudit en köttfri dag i veckan. Om nu bara en av måltiderna per dag får vara vegetarisk försvinner den möjligheten.

Jordbruksverket påpekar att ”animalieproduktionen står för cirka 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser”. Naturvårdsverket lyfter också att den grupp livsmedel som påverkar klimatet allra mest är just kött och även FN har i flera rapporter pekat ut västvärldens köttkonsumtion som ett stort klimatproblem.

Konsumtionen av kött är alltså, oavsett var och hur det har producerats, förknippad med stor klimatpåverkan.

Sundbyberg stads verksamheter har idag höga ambitioner för att minska köttkonsumtionen. Det hade varit passande om det politiska styret med sina två påstått gröna partier också i den nya måltidspolicyn säkerställde att detta också fortsatt gäller, och inte som nu då de istället ställer sig bakom en lägre ambitionsnivå. Det räcker med en minimal språklig ändring för att göra en stor miljövinst. Med så lite som att lägga till ett ”minst” så att uppdraget blir att servera minst ett vegetariskt alternativ kan förvaltningarna fortsätta göra det jobb som görs redan idag. Låt oss nu hoppas att stadens självutnämnt gröna partier tar den möjligheten och ställer sig bakom Vänsterpartiets förslag om en köttfri dag i veckan.

Moisés Ubeira

21 april 2017

Dela den här sidan:

Kopiera länk