sida

Välfärden byggs av personalen, inte av riskkapitalister

89 % av våra äldre i Sundbyberg får plats på sitt förstahandsval när det är dags att flytta till ett äldreboende (det som brukar kallas ”särskilt boende”), en siffra som är rätt imponerande. Trots att valfriheten redan finns i Sundbyberg, drev Moderaterna, Miljöpartiet och Liberalerna med stöd av Sverigedemokraterna dock igenom att hela äldreomsorgen skulle konkurrensutsättas, dvs bli till en marknad. I december sjösattes förslaget. Ett så kallat ”valfrihetssytem” (enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV) infördes för äldreboenden trots protester från personalen som lyfte att ersättningsnivån var för låg, och trots kritiken från oss i Vänsterpartiet om att man satte ideologi framför kvalitet och ekonomi.

89 % av våra äldre i Sundbyberg får plats på sitt förstahandsval när det är dags att flytta till ett äldreboende (det som brukar kallas ”särskilt boende”), en siffra som är rätt imponerande. Trots att valfriheten redan finns i Sundbyberg, drev Moderaterna, Miljöpartiet och Liberalerna med stöd av Sverigedemokraterna dock igenom att hela äldreomsorgen skulle konkurrensutsättas, dvs bli till en marknad. I december sjösattes förslaget. Ett så kallat ”valfrihetssytem” (enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV) infördes för äldreboenden trots protester från personalen som lyfte att ersättningsnivån var för låg, och trots kritiken från oss i Vänsterpartiet om att man satte ideologi framför kvalitet och ekonomi.

Vi hatar att ha rätt, men rätt har vi oftast. I äldrenämndens budget för 2017 står det uttryckligen att ”För egen regi kommer föreslagen ersättning enligt valfrihetssystem innebära att det totalt sett blir en lägre ersättning per boende och dygn än i dagsläget. Detta betyder att boendena i egen regi kommer att stå inför omfattande förändrings- och effektiviseringsarbete. ” (sid 18). Denna budget har alltså Sundbybergs högerpartier och Miljöpartiet ställt sig bakom och innebär i praktiken att stadens äldreboenden i snitt går från en ersättning på 1800 kr till 1600 kr per natt och äldre. I praktiken en rejäl neddragning på ca 12 % per person.

Det här ”effektiviseringsarbetet” har redan påbörjats och facken gör nu riskbedömningar av hur neddragningen kommer påverka personalen. Jag tror inte det är svårt att gissa sig till att det i varje fall inte kommer göra det lättare för våra anställda. I slutänden handlar det förstås också om hur det påverkar våra äldre på boendena – hög personaltäthet är en avgörande faktor för att kunna ge omsorg av god kvalitet.

Det är så här det ser ut när Moderaterna får härja fritt i kommunpolitiken. Ideologi sätts före kvalitet, ekonomi och våra medborgares bästa. Fungerande verksamhet slås sönder i syfte att privatisera så mycket som möjligt av det vi äger gemensamt.

Vårt alternativ är att satsa på personalen och att utveckla verksamheten. Vi tror att kvalitet byggs med trygg personal med goda anställningsvillkor som kan leva på sin lön och som stannar många år – det ger ett värdigt och tryggt liv för de boende på ålderns höst. Äldreboendet Solskiftet i Rissne rankas redan nu som ett av de bästa i hela landet och jag har själv varit med en hel dag på Lötsjögården i Hallonbergen och sett hur det funkar där. Jag är övertygad om att det är personalen som bygger verksamheten, inte privata välfärdsspekulanter.

Veronica Kallander
2e vice ordförande i äldrenämnden

10 februari 2017

Dela den här sidan:

Kopiera länk