sida

Vänsterpartiet feministerna står upp mot våldet

Internationella kvinnodagen 8 mars. En mäktig dag när kvinnor världen över samlas mot förtryck. För oss vänsterpartister är den feministiska kampen helt grundläggande. Många i partiet är också engagerade i kvinnojoursrörelsen, så även i Sundbyberg.

Internationella kvinnodagen 8 mars. En mäktig dag när kvinnor världen över samlas mot förtryck. För oss vänsterpartister är den feministiska kampen helt grundläggande. Många i partiet är också engagerade i kvinnojoursrörelsen, så även i Sundbyberg.

I Unizons Kvinnofridsbarometer undersöks kommunernas ambitionsnivå och verksamhet mot mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer. 2017 halkade Sundbyberg ner på plats 97 – från plats 34 år 2015.

Det här är allvarligt. Sedan högerpartierna tog över styret av kommunen 2016 har Familjevåldsteamet lagts ner, den verksamhet som sju Nordvästkommuner delade och gav behandling till våldsutövare. Staden erbjuder visserligen fortsatt stöd till den gruppen, men resurserna för stöd till våldsutsatta och våldsutövare har minskat totalt sett.

Det saknas en analys av förekomsten av våld och behovet av stöd och skydd i kommunen, det saknas mätbara mål för verksamheten och våldsutsatta kvinnor inte får rutinmässigt stöd till permanent bostad.

Man har sagt nej till Vänsterpartiets förslag om att arbeta strategiskt med att förebygga våld – Moderaterna tyckte det gjordes tillräckligt, tvärtemot vad Kvinnojouren och andra ansåg.

Vänsterpartiets motion om att vårt kommunala bostadsbolag ska införa Huskurage och jobba mot våld i nära relationer är fortfarande, efter snart 2 år, obesvarad. Detta trots det positiva gensvar vi fått på förslaget av bl a polisen.

Visst har det hänt bra saker, som att Kvinnojouren i Sundbyberg äntligen får visst ekonomiskt stöd från kommunen, att man anställt en trygghetssamordnare och det äntligen – efter två år utan – nu finns en handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Men, det är ändå uppenbart att högerstyret har en för låg ambitionsnivå.

Vänsterpartiet i Sundbyberg har makt att påverka, oavsett om vi är i majoritet eller opposition. Vi har fått igenom stöd till Kvinnojouren, mer långsiktigt bidrag till Stjärnjouren – Sundbybergs Tjejjour, stöttat Rissne Pride och varit med och startat nattvandring i Rissne. Vi är stolta, men inte nöjda. Så – vad vill vi nu?

– att det förebyggande arbetet mot mäns våld ska prioriteras
– att Huskurage införs hos Förvaltaren
– att samarbete med Antidiskrimineringsbyrån inleds
– att staden inrättar en social investeringsfond för att kunna satsa på långsiktigt arbete för jämlikhet
– att vi stoppar ombildningar och ser till att det finns bostäder – inte minst för den som flytt från våld och måste få ett nytt, tryggt hem.

Vänsterpartiet kommer alltid stå i fronten för den feministiska kampen mot mäns våld. Kom med oss!

Sofia Kuno
Politisk sekreterare
Vänsterpartiet Sundbyberg

Dela den här sidan:

Kopiera länk