sida

Vem är Hallonbergen till för?

För några år sedan hölls en av stadens mest ambitiösa medborgardialoger någonsin – ”ParkLek”. Där fick medborgare, och då framför allt hallonbergsbor, tycka till om hur stadsdelen skulle kunna förändras. Var kan man bygga? Hur ska det se ut? Var borde det finnas parker? Utifrån det tog staden sedan fram en plan för hur Hallonbergen och Ör skulle utvecklas. Sedan kom Moderaterna.

För några år sedan hölls en av stadens mest ambitiösa medborgardialoger någonsin – ”ParkLek”. Där fick medborgare, och då framför allt hallonbergsbor, tycka till om hur stadsdelen skulle kunna förändras. Var kan man bygga? Hur ska det se ut? Var borde det finnas parker? Utifrån det tog staden sedan fram en plan för hur Hallonbergen och Ör skulle utvecklas. Sedan kom Moderaterna.

Tillsammans med bl a Miljöpartiet bestämde de sig för att den där medborgardialogen inte var så viktig. Ekbacken bakom Hallonbergsskolan ner mot kyrkogården som enligt löftena från ”ParkLek” hade höga naturvärden och därför inte skulle bebyggas, blev istället utpekad som en framtida byggplats. I bilden nedan ser man hur byggherren själv tycker att det ska se ut vid Lötsjön.

Inte nog med det. Hela Hallonbergen Centrum ska säljas, bussplanen och parkeringen utanför också – ja till och med de tre husen i fastigheten ”Kartan” vid Lötsjösvägen, där bland annat ett trygghetsboende och äldreboende ligger idag.

Bortsett från trygghetsboendet och äldreboendet som Moderaterna m fl alltså vill sälja, så finns det i området en fotbollsplan, en skola, bibliotek, idrottshall, Kulturcentrum, fritidsgård, tandläkare, vårdcentral, matbutik, apotek och bankomat. För att se till att det skulle finnas kvar, tog man fram ”kvalitetsprogram” där man listade det som behövde finnas med för att staden skulle gå vidare med de förslag som kom in från hugade spekulanter. Trots det valde de styrande partierna att gå vidare med ett förslag där det ritats in bostäder över hela fotbollsplanen. Man sade också att man skulle försäkra sig om att verksamheterna inte skulle drabbas av kraftiga hyreshöjningar genom att skriva långa hyresavtal innan försäljningen, men inte heller det har man hållit. Tvärt om står det uttryckligen i avtalet att inga nya hyresavtal ska tecknas innan köparen övertagit centrum.

I det avtal som kommunfullmäktige ska besluta om på måndag 27 november nämns ingenting om bibliotek, idrottshall, Kulturcentrum eller fritidsgård. Äldreboendet är omnämnt, men bara i den mån att det ska vara färdigrenoverat när köparen tar över.

Dessa verksamheter nämns däremot i idékonceptet för Hallonbergen C som köparen Balder lämnat in. Men frågan är i vilken utsträckning det är bindande. I avtalet står det att ”Idékonceptet kommer att ligga till grund för det arbete som ska påbörjas för framtagande av ny(a) detaljplan(er) för Fastigheterna.” Samt att ”Köparen åtar sig att tillse att existerande service inom Fastigheterna i möjligaste mån ska upprätthållas inom Fastigheterna under exploateringsperioden”. Idékonceptet ligger alltså till grund för det (inte bindande) detaljplanearbetet – det reglerar inte vilka verksamheter man fyller fastigheterna med. Balder förbinder sig i avtalet att i möjligaste mån se till att existerande verksamhet ska finnas kvar i fastigheterna under exploateringstiden. Det är alltså inte ett absolut krav och det gäller bara under byggtiden.

Dessutom har man gått med på ett pris UNDER det uttalade acceptpriset på 920 miljoner. Det Moderaterna m fl nu gör innebär alltså att vi

  • får mindre betalt än lovat
  • får inga bindande löften om att stadens verksamheter får vara kvar
  • får inga förlängda hyresavtal för verksamheterna innan försäljningen
  • blir av med ytterligare ett grönområde

Men Moderaterna, Miljöpartiet och de andra är inte bekymrade. De tycker inte vi ska oroa oss – vi borde lita på att byggherren gör det vi vill, även utan krav i avtalet. De låter nästan som Liam i ”Sökarna” (ja, en till 90-tals referens) när han förklarar att kompisen är pålitlig – ”han e luuuugn”. Kort sagt, inte helt tillförlitligt.

Löften till medborgarna ska hållas och området runt Lötsjön ska inte exploateras.

Vänsterpartiet vill:

  • Att vi inte exploaterar runt Lötsjön – inga hus i backen mot kyrkogården.
  • Att idrottshall, Kulturcentrum, bibliotek, fritidsgård och äldreboende ska skrivas in i avtalet.
  • Att stadens verksamheter inte får stora hyreshöjningar, och försäkrar sig om det genom att skriva långa hyresavtal innan försäljningen.
  • Att staden står fast vid det acceptpris man satt och inte säljer ut våra fastigheter till underpris av rent ideologiska skäl.

Till syvende och sist är det en fråga om vem Hallonbergen är till för. De som bor där, de barn och ungdomar som har verksamhet på Kulturcentrum, bibliotek och fritidsgård? De föreningar som använder idrottshallen och de medborgare som handlar i matbutiken, på apoteket eller besöker vårdcentral? Eller för att plocka pengar att fylla hålen i Moderaternas budget?

Den rimligaste lösningen är trots allt att vi faktiskt ger fan i att sälja ut Hallonbergen, alldeles oavsett hur ”lugna” Moderaternas polare är.

Jesper Wiklund
24 november 2017

Foto från Balders idékoncept för Hallonbergen Centrum.

Dela den här sidan:

Kopiera länk