sida

Vinstintressen hör inte hemma i välfärden!

Gång på gång har vi fått bekräftat att vinstintresse i välfärden leder fel.

Gång på gång har vi fått bekräftat att vinstintresse i välfärden leder fel.

För att företag ska kunna göra vinst, måste de ha lönsamma (friska, pigga, lätta) ”kunder” och de måste ha personal med låg lön och taskiga villkor.

Till detta kan vi även lägga ytterligare en nackdel med vinstintresse som drivkraft i välfärden; möjligheten för företag inom välfärdens område att fuska och bete sig bedrägligt för att tillskansa sig skattepengar.

I Sundbyberg har vi på kort tid sett två exempel på detta. Inom hemtjänsten har staden sagt upp avtalet med två hemtjänstföretag inom ramen för LOV (Lagen om valfrihetssystem). Anledningarna har bl a varit att företagen registrerat och därmed också fått betalt för besök hos kunder de inte har besökt. Kommunen upptäckte också att personal saknat anställningsavtal.

Naturligtvis är det bra att kommunens kontroller fungerar. Men det är naivt att tro att det ska gå att ha full kontroll på över 20 företag, som bedriver hemtjänst i Sundbyberg.

Det tar tid, kostar personella resurser och det kostar pengar – pengar som hade gjort mycket bättre nytta hemma hos de sundbybergare som använder hemtjänst

Nu har så ÄNTLIGEN regeringen lagt fram ett förslag om vinstbegränsning i välfärden, som arbetats fram med Vänsterpartiet och som varit Vänsterpartiets villkor för att vi överhuvudtaget skulle diskutera budget med regeringen. Det är verkligen inte en dag för tidigt! Hade det här hänt om Socialdemokraterna samarbetade med högern? Nej. Ska de bli vänsterpolitik så är det Vänsterpartiet som gäller helt enkelt. Kom ihåg det på valdagen.

Veronica Kallander
Vice gruppledare
Vänsterpartiet Sundbyberg

2 februari 2018

Hör Jonas Sjöstedts kommenter här om lagförslaget för att skattepengar för välfärden ska gå till det som de är avsedda för. Skolan ska vara till för eleverna, inte för att göra någon bolagsägare rik. Äldreboenden ska drivas för att ge de äldre en god omsorg, inte för att maximera vinsten.

Läs även mer här på Vänsterpartiets hemsida: Lagförslag färdigt mot vinstjakten i välfärden.

Dela den här sidan:

Kopiera länk